RATO nariai

Kas gali tapti RATO nariais?

Unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Unijos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose: Vilniaus miesto savivaldybės; Švenčionių rajono savivaldybės; Molėtų rajono savivaldybės; Širvintų rajono savivaldybės; Elektrėnų savivaldybės; Trakų rajono savivaldybės; Šalčininkų rajono savivaldybės.

Unijos nariais taip pat gali būti unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) ir tėvai, neatsižvelgiant į aukščiau nurodytus kriterijus.

Norintiems tapti RATO nariais prašome:

  1. Atvykti į Jums patogiausią RATO klientų aptarnavimo skyrių;
  2. Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildyti:
  • Prašymą dėl įstojimo;
  • Fizinio asmens anketą.

Dokumentų formos

Šiuos dokumentus, atvykdami į klientų aptarnavimo skyrių, galite atsinešti užpildytus ir atspausdintus.

  1. Įmokėti 30,00 EUR vertės pajų, kuris suteikia Jums teisę dalyvauti unijos veikloje.

Atidarant sąskaitą Unijoje yra pildoma fizinio asmens anketa. Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos teisės aktų reikalavimus bei Lietuvos banko pinigų plovimo prevencijos metodines rekomendacijas kredito įstaigoms, kurios buvo parengtos vadovaujantis tarptautiniais bankų veiklos standartais bei pagrindiniu principu – Pažink savo Klientą.

Paslaugų įkainiai Nariams nuo 2019-01-01

Sprendimą dėl narystės tvirtina unijos valdyba.

Identifikavimo priemonės ir operacijų limitai

Taikomi per „i.VRKU“ atliekamiems mokėjimams

Plačiau
Konsultacija