Terminuotasis indėlis Plius

Jūsų verslas auga, kai mokate taupyti

Nuo 2017 m. sausio 16 d. nariai ir asocijuotieji nariai negalės sudaryti naujų Terminuotojo I-indėlio sutarčių, nes ši paslauga nuo minėtos datos neteikiama. Sprendimas priimtas vadovaujantis nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusia Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2567 redakcija, šio įstatymo 14 str. nustato naują papildomų pajinių įnašų grąžinimo tvarką, kuri numato skirtingas, nei buvusio įstatymo redakcijoje papildomų pajinių įnašų grąžinimo sąlygas: Visuotinio narių susirinkimo nutarimo privalomumas, normatyvų vykdymo sąlyga, papildomų pajinių įnašų mažinimas proporcingai Unijos patirtiems nuostoliams, priežiūros institucijos leidimo būtinumas. Šių sąlygų visuma iš esmės keičia taupymo produkto prasmę. Siekiant užtikrinti Unijos veiklos skaidrumą ir sąžiningumą narių atžvilgiu – esamos Terminuotojo I-indėlio sąlygos gali būti ekonomiškai naudingos nariams indėlininkams bei siekiant išvengti galimos teisinės rizikos dėl galimai narių – indėlininkų suklydimo dėl pastarųjų teisėtų lūkesčių ir galimų  ginčų tarp Unijos ir indėlininko nario, nuo 2017 m. sausio 16 d. nariai ir asocijuotieji nariai negalės sudaryti naujų Terminuotojo I-indėlio sutarčių.

Unijos nariams, kurie turi Terminuotojo I-indėlio sutartis sudarytas iki 2017 m. sausio 1 d. yra sudaroma galimybė sutarčiai pasibaigus ir nariui pageidaujant iki 2017 gruodžio 31 d. sutartį pratęsti 12 mėnesių terminui sutartyje galiojančiomis palūkanomis, kai Terminuotojo I-indėlio suma yra 1000 eurų arba daugiau bei papildomo pajaus dydis yra ne mažesnis nei 200 eurų.

„Dėmesio! Pratęstoms sutartims taikomos galiojančios Kredito unijų įstatymo nuostatos, kuriose numatytas griežtesnis papildomo pajaus grąžinimo reglamentavimas. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad papildomo pajaus grąžinimas negali būti siejamas su Terminuotojo I-indėlio sutarties terminu.

Pajininkai, pageidaujantys pratęsti Terminuotojo I-indėlio sutartis, turi sudaryti papildomo pajaus sutartį, kuriam, kaip jau minėta anksčiau, galioja Kredito unijų įstatymo nuostatos, t.y. papildomas pajus yra neapdraustas, atsiimant gali būti proporcingai mažinamas, jei unijos veikla yra nuostolinga.

Informaciją apie galiojantį papildomų pajų reglamentavimą yra pasiruošę suteikti Jūsų kredito unijos klientų aptarnavimo vadybininkai. Papildomai kviečiame susipažinti su Lietuvos banko paruošta informacija apie Terminuotus indėlius su papildomo pajaus įsigyjimu http://www.lb.lt/lt/naujienos/terminuotasis-indelis-su-papildomo-pajaus-isigijimu-ka-reikia-zinoti

Unija ir toliau siūlo nariams platų spektrą taupymo produktų. Daugiau apie taupymo produktus kviečiame skaityti čia.