Senjorų indėlis

Pasinaudokite Senjorų privalumais!

Galioja nuo 2017 m. kovo 1 d.

 • Jūsų santaupos bus saugios, daugiau informacijos čia;
 • Indėlio sutartį gali sudaryti Senjorai – asmenys sulaukę 60 ir daugiau metų;
 • Indėlio valiuta – eurai;
 • Minimali pradinė indėlio suma – 50 EUR;
 • Palūkanos priskaičiuojamos ir kaupiamos indėlio sąskaitoje kas mėnesį, taikant metinę palūkanų normą 1,65 %;
 • Indėlio papildymo suma ir dažnumas neribojamas;
 • Indėlio palūkanos apskaičiuojamos nuo indėlio sąskaitoje esančios sumos ir pervedamos į Jūsų indėlio sąskaitą kas mėnesį;
 • Minimalus indėlio terminas – 1 metai (t.y. negali būti trumpesnis nei 1 metai), maksimalus indėlio terminas 5 metai (t.y. ne ilgiau nei 5 metai).
 • Vieną kartą per mėnesį yra galimybė atsiimti iki 50 proc. sukauptų lėšų, pervedant jas į savo einamąją sąskaitą. Atsiimant didesnę indėlio dalį – indėlio sutartis nutraukiama, o palūkanos už einamąjį bei paskutinį pasibaigusį mėnesį nemokamos;
 • Norint atsiimti grynais daugiau kaip 12 000 EUR būtina užsakyti šią sumą prieš 1 Unijos darbo dieną iki 11 val. pateikiant prašymą raštu. Norint atsiimti daugiau kaip 30 000 EUR, pinigus būtina užsakyti prieš 2 darbo dienas;
 • Pasibaigus Senjorų indėlio sutarties terminui išgryninimo mokestis netaikomas tik sumai, įmokėtai grynaisiais pinigais. Sumai, įmokėtai pavedimu, taikomas išgryninimo mokestis, pagal galiojančius grynųjų pinigų išmokėjimo iš sąskaitos unijoje įkainius;
SVARBU!  Galioja TIK Unijos Klientų aptarnavimo skyriuose ir internetiniame puslapyje skelbiamos indėlių palūkanų normos. Visur kitur skelbiama informacija yra TIK informacinio pobūdžio.

Kur sudaryti Senjorų indėlio sutartį:

DĖMESIO!  Sudarant Senjorų indėlį  internetu, galiojanti palūkanų norma didinama 0,1 proc. (1,65 proc. + 0,1 proc.).

Pradėkite taupyti dabar
Padėkite indėlį didesnėmis palūkanomis per „i.VRKU“