Informacija apie 2018 m. kovo 30 d. visuotinio narių susirinkimo metu priimtus sprendimus

Informuojame, kad RATO kredito unijos 2018 m. kovo 30 d. vykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie nutarimai:

 1. Pritarta RATO kredito unijos Stebėtojų tarybos 2017 metų ataskaitai.
 2. Pritarta RATO kredito unijos Valdybos 2017 metų ataskaitai.
 3. Pritarta RATO kredito unijos Vidaus audito tarnybos 2017 metų ataskaitai.
 4. Pritarta RATO kredito unijos Paskolų komiteto 2017 metų ataskaitai.
 5. Patvirtintas RATO kredito unijos 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 6. Patvirtinta RATO kredito unijos 2017 metų nuostolio paskirstymo tvarka.
 7. Patvirtintas RATO kredito unijos 2017 m. finansinių ataskaitų audito kainos padidinimas.
 8. Patvirtinta RATO kredito unijos 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmata.
 9. Išrinkta audito įmonė UAB „Grant Thorton Baltic“ 2018-2019 finansinių metų RATO kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtintas lėšų limitas, kuris skirtas audito įmonei apmokėti.
 10. Išrinkti Stebėtojų tarybos nariai:
  1. Modestas Kaseliauskas (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos);
  2. Ugnius Šimelionis (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos);
  3. Evaldas Rimšelis (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 11. Išrinkti Valdybos nariai:
  1. Deivis Valiulis (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos);
  2. Agnė Ustinovičienė (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos);
  3. Egidijus Rainys (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 12. Modestas Kaseliauskas išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininku (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 13. Deivis Valiulis išrinktas Valdybos pirmininku (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 14. Išrinkti Paskolų komiteto nariai:
  1. Vita Andrikytė;
  2. Egidijus Česnauskis.
 15. Valdyba įgaliota 2018-2022 m. kadencijai priimti sprendimus dėl disponavimo RATO kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 RATO kredito unijos nuosavo kapitalo.

KB RATO kredito unijos Valdyba

 

Indėliai