Informacija apie RATO kredito unijos pajinį kapitalą

Informuojame, kad remiantis 2017 metų audituota finansine atskaitomybe, RATO kredito unijos nuosavas kapitalas dėl kredito unijos patirtų nuostolių praėjusiais finansiniais metais tapo mažesnis nei pajinis kapitalas.

RATO kredito unija planuoja, kad 2018-2019 m. kredito unijos veikla bus pelninga, uždirbtas pelnas bus skirtas praėjusių metų nuostoliams dengti ir nuosavas kredito unijos kapitalas taps didesnis nei pajinis kapitalas.

Šiuo metu RATO kredito unija vykdo visus Lietuvos banko nustatytus kredito unijos veiklą ribojančius normatyvus, pajinis kapitalas yra didesnis nei įstatymų reikalaujamas minimalus pajinis kapitalas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie RATO kredito unijos pajinį kapitalą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, el. paštas j.bliumin@rato.lt, tel. +370 5 253 1255.

Indėliai