Naudojimosi sąlygos

Naudojimosi sąlygos Unijos interneto tinklalapiu.

 1. Bendrosios nuostatos

Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi Sąlygos”) nuostatos taikomos šiam Vilniaus regiono kredito unijos, kurios buveinės adresas Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r., Lietuva, ir kurios Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 11204312 (toliau vadinama – “VRKU”), interneto tinklalapiui.

Prisijungdami prie VRKU tinklalapio ir ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šiame tinklalapyje arba per jį, Jūs sutinkate būti susaistytas šių Naudojimosi Sąlygų.   Tuo atveju, jei yra bet koks prieštaravimas tarp konkrečių produktų ir paslaugų sąlygų ir šių Naudojimosi Sąlygų, pirmenybė teikiama tokių produktų ir paslaugų sąlygoms.

2. Naudojimosi interneto tinklalapiu apribojimai

VRKU tinklalapyje esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos VRKU laiko patikimais. VRKU ar tretieji asmenys neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame arba per šį tinklalapį, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti tinklalapyje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jo be išankstinio įspėjimo. VRKU neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad šis tinklalapis ir/ar interneto paslaugos, teikiamos per tinklalapį, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

Interneto tinklalapyje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu pirkti arba parduoti produktą, paslaugą ar finansinį instrumentą, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent paslaugų teikėjas aiškiai praneša priešingai.

VRKU tinklalapis nėra skirtas asmenims, kuriems pagal jų pilietybės, nuolatinės buveinės arba gyvenamosios vietos galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus yra draudžiama prisijungti arba naudotis tokiu tinklalapiu.

VRKU neteiks jokių produktų ar paslaugų jokiems asmenims, jeigu, Unijos nuomone (tačiau nesant Unijos pareigos patikrinti tokias aplinkybes), tokių paslaugų teikimas gali pažeisti tokių asmenų nuolatinės buveinės jurisdikcijos arba bet kurios kitos susijusios jurisdikcijos įstatymus ar kitus teisės aktus.

3. Atsakomybės apribojimas

Šio tinklalapio turinys pateikiamas pagal „kaip yra” ir „kiek prieinama” principus.  VRKU ar tretieji asmenys neteikia jokių garantijų dėl šio tinklalapio ar jo turinio. VRKU neatsako už jokias išlaidas, žalą ar nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie tinklalapio arba naudojimosi tinklalapiu, net ir tuo atveju, jei VRKU žinojo apie tinklalapio ar jo turinio trūkumus.

4. Autorių teisės ir prekių ženklai

Šio tinklapio kūrėja yra UAB WEBEY. VRKU ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į tinklalapį. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso tinklalapio turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Tinklalapyje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

5. Nuorodos

Kai VRKU pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, tokios nuorodos nėra VRKU patvirtinimas dėl jokių  produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose tinklalapiuose arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir VRKU neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinklalapių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. VRKU netikrino tokių tinklalapių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

Visos nuorodos į VRKU tinklalapį turi būti atidaromos atskirame lange.

Visi duomenys, į kuriuos pateikiamos nuorodos iš VRKU tinklalapio, turi būti atidaromi atskirame lange ir negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito tinklalapio prekės ženklu ar logotipu, jeigu su VRKU raštu nėra susitarta kitaip.

6. Slapukai

VRKU tinklalapyje yra slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankytas tinklalapis išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu tinklalapiu palaikymui.

Yra dviejų tipų slapukai. Pirmas tipas, kuris vadinamas ilgalaikiais slapukais, išsaugo failą Jūsų kietajame diske tam tikram laikotarpiui. VRKU naudoja ilgalaikius slapukus, siekdamas stebėti lankytojų navigaciją tinklalapyje bei rinkti statistinius duomenis.

Kitas slapukų tipas, kuris vadinamas seanso slapukais, saugomas tik laikinai tuo laikotarpiu, kai Jūs naršote tinklalapyje. Siekdami naudotis VRKU interneto paslaugomis, Jūs turite sutikti su seanso slapukų naudojimu. Seanso slapukai yra VRKU naudojami siekiant suteikti Jums galimybę atlikti Jūsų bankines operacijas ir kt., bei išnyks, kai Jūs išeisite iš VRKU interneto tinklalapio arba išjungsite Jūsų naršyklę.

Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Internet Explorer, Netscape ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naudoti ilgalaikių slapukų be jokios įtakos tinklalapio funkcionalumui. Prašome atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jei Jūs nepriimate seanso slapukų, Jūs negalėsite atlikti Jūsų bankinių operacijų ir kt. per VRKU tinklalapį.

7. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiam tinklalapiui ir jo naudojimosi sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos teisę. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

Identifikavimo priemonės ir operacijų limitai

Taikomi per „i.VRKU“ atliekamiems mokėjimams

Plačiau