Neeilinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai

Gerbiami Vilniaus regiono kredito unijos nariai ir  kreditoriai,

Š.m. liepos 10 d. įvyko  Vilniaus regiono kredito unijos (toliau – Kredito unija) pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkime svarstyti skelbtoje darbotvarkėje numatyti klausimai ir priimti šie sprendimai:

  • Pertvarkyti Kredito uniją į pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą išduotą specializuoto banko licenciją turinčią akcinę bendrovę. Pavesti Kredito unijos valdymo organams, pagal jiems priskirtą kompetenciją, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su Kredito unijos pertvarkymu į Banką, įskaitant Kredito unijos pertvarkymo plano paruošimą bei kreipimąsi į Lietuvos banką dėl sutikimo pertvarkyti Kredito uniją į Banką.
  • Patvirtinti po Kredito unijos pertvarkymo veiksiančio Banko veiklos metmenis.
  • Patvirtinti po Kredito unijos pertvarkymo veiksiančio Banko įstatų projektą.
  • Patvirtinti Kredito unijos pavadinimo keitimą į naują pavadinimą – „Rato kredito unija“ .
  • Pakeisti Kredito unijos įstatus ir patvirtinti naujos redakcijos Kredito unijos įstatus.

Informuojame, kad su visais Susirinkimo metu svarstytais ir patvirtintais dokumentais, taip pat su priimtais sprendimais galite susipažinti atvykę į Kredito unijos Centrinį klientų aptarnavimo skyrių Vilniaus g. 9, LT-01102 Vilnius.

Kredito unijos valdyba

Indėliai