Paskelbta RATO kredito unijos 2017 m. finansinė ataskaita

Kviečiame susipažinti su RATO kredito unijos 2017 m. audituota finansine ataskaita.

Kredito unija per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo visuomenei paskelbti finansinių ataskaitų rinkinį, auditoriaus išvadą ir kitą priežiūros institucijos nurodytą informaciją.

2017 metų RATO kredito unijos  finansinė atskaitomybė buvo patvirtinta RATO kredito unijos  visuotiniame narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 30 d., metu.

Su audito įmonės išvada ir finansinių ataskaitų rinkiniu galite susipažinti čia.

2016 metų ir ankstesnių metų finansinės ataskaitos skelbiamos čia.

 

Indėliai