Garantijos

Garantija yra abstraktus Unijos įsipareigojimas, kuris nepriklauso nuo kontrakto.

Unijos garantija – tai Unijos įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą ar jos dalį, jeigu Unijos narys, už kurį Unija garantavo, nesugeba laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų garantijos gavėjui.

Kokios yra garantijos suteikimo sąlygos?

  • Unija suteikia garantiją, nariui deponavus lėšas specialiai tam tikslui atidarytoje sąskaitoje;
  • Unija suteikia garantiją, nariui įkeitus kitą kilnojamą ar nekilnojamą turtą arba priklausomai nuo projekto sąlygos gali būti nustatoma individualiai (klientui suteikiama kredito linija).

Kokias garantijas nariams suteikia Unija?

  • Sutarties vykdymo;
  • Mokėjimo;
  • Pasiūlymo;
  • Avanso grąžinimo;
  • Paskolos grąžinimo;
  • Vienkartines ir bendrąsias garantijas muitinei;
  • Kitas.

Daugiau informacijos apie reikalingus pateikti dokumentus bei sąlygas prašome teirautis RATO kredito unijos klientų aptarnavimo skyriuje.

Identifikavimo priemonės ir operacijų limitai

Taikomi per „i.VRKU“ atliekamiems mokėjimams

Plačiau
Konsultacija