Kredito linija

Tai yra trumpalaikė paskola apyvartinio kapitalo poreikiams patenkinti.

Kredito linija paprastai suteikiama ne ilgesniam kaip dviejų metų laikotarpiui. Panaudojus ir grąžinus visą ar dalį panaudotų kredito linijos lėšų, galėsite jas vėl naudoti neviršijant nustatytos kredito sumos.

Kodėl verta rinktis kredito liniją?

 • Kredito linijos lėšas galite naudoti pagal poreikį: pasiskolinti ir grąžinti kredito linijos sumas be jokių mokesčių;
 • Palūkanas mokėsite tik nuo panaudotos kredito linijos limito sumos.

Kredito suma ir laikotarpis:

 • Kredito linija gali būti suteikta iki 24 mėnesių su teise pratęsti ją dar 12 mėnesių;
 • Kredito linijos suma nustatoma atsižvelgiant į Jūsų poreikius ir finansines galimybes grąžinti kreditą ir pateikiamų užtikrinimo priemonių;
 • Kredito linijos suma paprastai būna vieno – dviejų mėnesių įmonės vidutinių pardavimų sumos.

Paskolos užtikrinimas:

 • Paskola gali būti užtikrinama įkeičiant nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą: žemę, pastatus, įrangą, atsargas ir finansines lėšas (indėlio bei banko sąskaitą), garantijomis ir laidavimais;
 • Unijai gali būti priimtinos ir kitos paskolos užtikrinimo priemonės.

Pagrindinės kredito linijos suteikimo sąlygos:

 • Įmonė turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų veiklos patirtį;
 • Įmonė turi turėti banko sąskaitą Unijoje mažiausiai 3 mėnesius;
 • Įkeičiamam turtui turi būti atliktas turto vertinimas (Unijai priimtinų turto vertintojų sąrašą rasite čia);
 • Įkeičiamas turtas turi būti apdraustas.

Paskolos grąžinimas ir palūkanos:

 • Palūkanos skaičiuojamos nuo tos dienos, kai įmonės prašymu (mokėjimo pavedimu) kredito linijos lėšos nurašomos nuo paskolinės sąskaitos;
 • Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos kredito linijos sumos ir skaičiuojamos iki kredito linijos termino pabaigos;
 • Palūkanos yra skaičiuojamos kas mėnesį ir nuskaičiuojamos nuo sąskaitos kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

Kaip gauti kredito liniją ir dokumentai, kuriuos prašome pateikti:

 1. Pateikti  paraišką Jums artimiausiame mūsų RATO kredito unijos klientų aptarnavimo skyriuje (paraiškos formą galite pamatyti čia );
 2. Paskutinių dvejų metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansų, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos);
 3. Einamųjų metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos už paskutinį praėjusį ketvirtį;
 4. Reikalingų papildomų dokumentų sąrašą pateiks Jūsų vadybininkas, atsižvelgiant į Jūsų įmonės veiklos pobūdį.

SVARBU! Informacija apie potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

Paskolų įkainiai asocijuotiems nariams

Daugiau informacijos apie reikalingus pateikti dokumentus bei sąlygas prašome teirautis RATO kredito unijos klientų aptarnavimo skyriuje.

Identifikavimo priemonės ir operacijų limitai

Taikomi per „i.VRKU“ atliekamiems mokėjimams

Plačiau
Konsultacija