Privilegijuotieji papildomi pajai

Privilegijuotieji papildomi pajai – jie suteikia teisę gauti dividendus*, taip pat kitos Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme numatytos teisės, tačiau nesuteikiama balso teisė unijos visuotiniame narių susirinkime. Pastarieji gali sudaryti ne daugiau kaip 1/3 pajinio kapitalo.

Privilegijuotieji papildomi pajai yra 500,00 EUR nominalios vertės ir gali būti :

  • Su kaupiamuoju dividendu – 5 procentai metinės grąžos, skaičiuojant nuo papildomo pajaus nominaliosios vertės;
  • Su nekaupiamuoju dividendu  – 6 procentai metinės grąžos, skaičiuojant nuo papildomo pajaus nominaliosios vertės.

*Unijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimą išmokėti dividendą tik po to, kai pasibaigus finansiniams metams, kitų finansinių metų pradžioje kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra teigiama (pelnas), yra padengtas kredito unijos nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ir yra padaryti privalomi kredito unijai atskaitymai į kredito unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus.