i.VRKU

Valdykite savo lėšas ir atlikite finansines operacijas „i.VRKU“ sistemoje!

Nuo 2016 m. sausio 4 d. pradeda veikti atnaujinta internetinės bankininkystės sistema „i.VRKU“.

„i.VRKU“- tai patogi internetinės bankininkystės sistema, prie kurios prisijungę bet kuriuo metu ir visur, kur tik yra internetas, galite naudotis beveik visomis Unijos paslaugomis, prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapio, Elektroninės valdžios vartų ir Registrų centro portalų. Naudotis „i.VRKU“ galite nemokamai, o prie jos prisijungus atliekamos finansinės operacijos yra pigesnės už tas pačias operacijas, atliekamas atvykus į Unijos klientų aptarnavimo skyrių.

Pagalbos vadovai:

Kviečiame susipažinti su identifikavimo priemonėmis ir operacijų limitais, taikomais per „i.VRKU“ atliekamiems mokėjimams nuo 2016 m. sausio 4 d.:

Jei šie operacijų limitai Jums atrodo per dideli ar per maži, juos galima pritaikyti Jūsų poreikiams. Tiesiog, sudarydami sutartį ar pakeisdami elektroninių paslaugų teikimo sutartį, informuokite Unijos darbuotojus, kad pageidaujate kitokių operacijų limitų.

Rekomenduojame pasirinkti identifikavimo priemonę atsižvelgiant į savo poreikius. Nepriklausomai nuo pasirinktos identifikavimo priemonės, savo slaptažodžių ir kitų kodų niekam niekada neatskleiskite.

ELEKTRONINIS SLAPTAŽODŽIŲ GENERATORIUS
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus išdavimas nemokamai
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus pakeitimas, kai generatorius pamestas ar nepataisomai sugadintas nemokamai
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus atblokavimas, klientui užblokavus nemokamai
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus pakeitimas, kai generatorius sugenda ne dėl kliento kaltės nemokamai

 

Prisijungti prie „i.VRKU“

Kaip tapti „i.VRKU“ naudotoju? Reikia atvykti į Vilniaus regiono kredito uniją ir sudaryti Elektroninių paslaugų teikimo sutartį.

Saugumas!

  • Nesiųskite el. paštu konfidencialios informacijos (prisijungimo prie interneto banko slaptažodžių ir pan. duomenų). Suabejoję elektroninės paslaugos ar kompiuterio patikimumu, nutraukite darbą ir nedelsdami praneškite apie tai Unijai.
  • Neatskleiskite savo paso, asmens tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo duomenų kitiems asmenims, jeigu jie nenurodo aiškaus teisinio pagrindo šiems duomenims rinkti.  Daugiau apie saugią „i.VRKU“ kviečiame skaityti čia.

Identifikavimo priemonės ir operacijų limitai

Taikomi per „i.VRKU“ atliekamiems mokėjimams

Plačiau
Konsultacija