Rato kredito unija gavo leidimą tapti specializuotu banku

Gerbiami RATO kredito unijos nariai,

Informuojame Jus, kad vadovaujantis 2017-12-04 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-220 „Dėl sutikimo vykdyti RATO kredito unijos pertvarkymą“, RATO kredito unijai duotas Lietuvos banko leidimas dėl unijos pertvarkymo į specializuotą banką.

Papildomai informuojame, kad šis Lietuvos banko leidimas dėl pertvarkymo, unijai suteikė teisę įgyvendinti RATO kredito unijos visuotinio neeilinio narių susirinkimo metu priimtą sprendimą pradėti persitvarkymo procedūras iš kredito unijos į akcinę bendrovę (specializuotą banką). 

Esame tikri, kad persitvarkymo procedūrų įgyvendinimas bus sklandus ir RATO kredito unijos nariams bei klientams nesukels jokių nepatogumų. RATO kredito unijos nariai (kaip ir iki šiol) galės naudotis visomis kredito unijos paslaugomis be jokių apribojimų ir išimčių. 

Papildomai informuojame apie pasikeitusį RATO kredito unijos buveinės adresą ir kviečiame apsilankyti naujuoju adresu J.Jasinskio g. 14 A, Vilniuje.

 

Tikimės sėkmingo ir ilgalaikio bendradarbiavimo bei linkime linksmų švenčių!

RATO kredito unijos vadovybė

 

 

Indėliai