Sepa - bendra mokėjimų eurais erdvė

SEPA (angl. Single Euro Payments Area), – tai iniciatyva naudoti vienodas mokėjimo priemones atsiskaitymams eurais.

Gerbiamieji Nariai ir Klientai,

Po euro įvedimo kitas Lietuvos žingsnis efektyvių atsiskaitymų link bus elektroninių mokėjimų eurais standartizavimas prisijungiant prie bendros mokėjimų eurais erdvės.

SEPA erdvę sudaro 34 valstybės: visos Europos Sąjungos šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, taip pat Monako Kunigaikštystė, Šveicarija ir  San Marinas, nors pastarosiose trijose valstybėse SEPA reglamentas nėra teisiškai privalomas. Euro zonos šalys turėjo pirmosios įgyvendinti SEPA reglamento reikalavimus iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. Dalyje euro zonos valstybių liko tam tikrų nišinių paslaugų ar laikinų išimčių dėl SEPA reikalavimų, ir jos bus panaikintos iki 2016 m. vasario 1 d. Lietuvai yra suteikta papildomo laiko: po įstojimo į euro zoną SEPA reikalavimai turi būti įgyvendinti per metus, t. y. iki 2016 m. sausio 1 d. Ne euro zonos valstybėse jie turi būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 31 d.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos banko ir SEPA koordinavimo komiteto parengta informacija: sepa leidinys ir sepa reglamentas.

SEPA koordinavimo komitetas, siekdamas pateikti rinkos dalyviams informaciją apie SEPA projektą Lietuvoje, rengia ir viešai skelbia su SEPA projektu susijusius dokumentus.

Siekdamas informuoti Lietuvos įmones apie SEPA reikalavimus jau atitinkančias apskaitos programas ir palaikyti programų plėtotojų sprendimą kuo anksčiau prie jų pereiti, Lietuvos bankas viešai skelbia „Apskaitos (finansų valdymo) programų, atitinkančių SEPA reikalavimus, sąrašą“. Sąrašas yra sudarytas vadovaujantis įmonių, diegiančių ir platinančių šias programas, vienašališkai ir savanoriškai pateiktais pranešimais.

7 žingsniai, kaip užtikrinti sklandžius kredito pervedimus nuo 2016 m. pradėjus taikyti SEPA reikalavimus.

1 žingsnis: įvertinkite, ar Jums reikia imtis aktyvių veiksmų.

Aktyvūs veiksmai reikalingi, jei:

a) Jūsų naudojamos apskaitos programos turi techninę sąsają (naudojant duomenų bylas) su internetinės bankininkystės sistema.

b) Nustatote reikalavimą mokėtojams (gavėjams), kur turi būti atidarytos jų mokėjimo sąskaitos, pavyzdžiui, darbuotojo atlyginimą galite pervesti tik į Lietuvoje atidarytą darbuotojo sąskaitą. SEPA reglamentas draudžia riboti mokėtojo (gavėjo) teisę naudoti mokėjimo sąskaitą bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Dėmesio. Net jeigu Jūsų įmonei (įstaigai) atlikti aktyvių pasirengimo veiksmų dabar nereikia, ateityje atliekant mokėjimus teks užpildyti pasikeitusias mokėjimų formas, todėl vadovaukitės savo mokėjimo paslaugų teikėjo ir verslo partnerių pateiktomis rekomendacijomis.

2 žingsnis: nustatykite reikiamus apskaitos sistemų pokyčius.

Įvertinkite įmonėje (įstaigoje) naudojamas mokėjimo paslaugas, technines sąsajas su mokėjimo paslaugų teikėjais ir nustatykitee reikiamus pokyčius:

3 žingsnis: sudarykite veiksmų planą.

  • Numatykite būsimų pokyčių biudžetą.
  • Suplanuokite laiką pokyčiams.

Dėmesio. Kitų šalių patirtis rodo, kad pokyčiams dėl SEPA reikalavimų įgyvendinti įmonei (įstaigai) paprastai reikia ne mažiau nei 6 mėnesių.

4 žingsnis: kreipkitės į IT specialistus, prižiūrinčius Jūsų apskaitos programas.

  • Jei naudojatės vidaus IT specialistų paslaugomis, rekomenduokite jiems susipažinti su SEPA koordinavimo komiteto parengtais techniniais dokumentais: LITAS-ESIS duomenų formato konversijos į ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklėmis. Jie skelbiami SEPA svetainėje.
  • Jei naudojatės išorės IT teikėjų paslaugomis, suderinkite pakeitimų apimtį ir terminus.

Dėmesio. Euro įvedimo Lietuvoje patirtis rodo, kad pakeitimų atidėjimas akimirkai gali padidinti paslaugų kainą.

5 žingsnis: kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų teikėją dėl apskaitos sistemų pokyčių testavimo ir diegimo terminų.

  • Suderinkite apskaitos sistemų pokyčių testavimo ir diegimo terminus.

Dėmesio. Testavimo ir diegimo atidėjimas metų pabaigai gali paveikti galimybes suteikti kokybišką paslaugą.

6 žingsnis: informuokite verslo partnerius ir įmonės (įstaigos) darbuotojus, bendraujančius su klientais.

  • Informuokite verslo partnerius ir (arba) klientus, kaip tinkamai užpildyti pasikeitusias mokėjimų paslaugų formas pervedant pinigus Jūsų įmonei (įstaigai).
  • Apie naujoves informuokite su klientais bendraujančius savo įmonės (įstaigos) darbuotojus.

7 žingsnis: aktyviai stebėkite įmonėje vykdomą pasiruošimą pereiti prie SEPA.

  • Pastebėje vykdomų pakeitimų vėlavimą, kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų teikėją. Jis suteiks informaciją, kaip užtikrinti mokėjimų tęstinumą.

Dėmesio. Laiku nepasirengusios įgyvendinti SEPA reikalavimų įmonės (įstaigos) rizikuoja sutrikdyti mokėjimų inicijavimo ir įskaitymo procesus.

SEPA dokumentai.

Dažniausiai užduodami klausimai apie SEPA.

Daugiau informacijos apie SEPA, kviečiame skaityti čia.