Skundų nagrinėjimas

Mums svarbūs ilgalaikiai ir tvarūs santykiai su Klientais.

Siekdami aukščiausios aptarnavimo kokybės ir norėdami užtikrinti Klientų poreikių ir lūkesčių patenkinimą, priimame ir atidžiai nagrinėjame visus Klientų atsiliepimus.

Jei turite pretenzijų ar atsiliepimų, jeigu manote, kad Jūsų teisės ar nustatyti įsipareigojimai pagal sutartį buvo pažeisti naudojantis kredito unijos paslaugomis, galite pateikti pretenziją bet kuriuo iš nurodytų būdų:

 • Užpildant skundo formą kredito unijos skyriuje;
 • Siunčiant paštu: J.Jasinskio g. 14A, 01112 Vilnius;
 • Siunčiant el. paštu: info@rato.lt

Skundo formą rasite čia.

Kredito unija įsipareigoja į Klientų atsiliepimus atsakyti kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Jeigu skundo nagrinėjimas gali užtrukti, su Klientu yra susisiekiama atskirai.

Teikiant skundą, pretenziją Unijai svarbu nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardą, pavardę/ įmonės pavadinimą;
 • Gimimo datą / įmonės kodą;
 • Gyvenamosios / įmonės buveinės vietos adresą;
 • Skundo pateikimo datą;
 • Skundo esmę, t.y. kokie asmens teisių ar teisėti interesai pažeisti;
 • Savo reikalavimus;
 • Kitus turimus dokumentus/ duomenis, susijusius su pretenzija
 • Kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą (PASTABA: el. paštu/faksu gali būti teikiama tik bendro pobūdžio informacija).

Nenurodžius bent vieno iš privalomų rekvizitų, Unija turi teisę paprašyti papildyti skundą, pretenziją.

Rekomenduojame vadovautis Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamais patarimais vartotojams, kaip elgtis norint, kad tarp Jūsų ir kredito įstaigos kilęs ginčas būtų išnagrinėtas sklandžiai. Jei manote, kad problemos su kredito unija išspręsti nepavyko, galite pasinaudoti teise kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos banko internetinėje svetainėje.

Asmuo, sudarantis/sudaręs su Vilniaus regiono kredito unija finansinių paslaugų sutartį, kylančius ginčus gali spręsti ne teismo tvarka, o taip pat atskiruose įstatymuose nustatyta tvarka, pateikiant Prašymą nagrinėti vartotojo ginčą Lietuvos bankui, adresu  Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius; Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius (korespondencijai) arba elektroniniu būdu per el. valdžios vartus.

Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviais Lietuvos banke nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei  „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis”, patvirtintomis 2016 m. sausio 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-11 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”.