Vaiko indėlis

Gerb. Nary,

Pasirūpinti savo vaiko ateitimi niekada nevėlu. Nuo 2016 m. sausio 1 d. atnaujintos vaiko indėlio sąlygos:

 • Jūsų santaupos bus saugios, daugiau informacijos čia;
 • Indėlį galima padėti eurais;
 • Indėlio terminas – iki vaikui sukaks 18 metų. Trumpiausias terminas – 1 metai (t. y. indėlis negali būti padėtas asmeniui, vyresniam nei 17 metų);
 • Minimali pradinė indėlio suma 100 EUR;
 • Vaiko indėlį pildyti galima bet kada ir bet kokio dydžio suma – tai padaryti gali ne tik tėvai, įtėviai ar globėjai, bet ir bet kuris kitas pilnametis asmuo, žinantis tikslų indėlininko vardą, pavardę ir indėlio sąskaitos numerį;
 • Indėlio palūkanos kas mėnesį pridedamos prie indėlio sumos ir termino pabaigoje išmokamos kartu su indėliu;
 • Nepasibaigus terminui, indėlis dalimis neišmokamas;
 • Nutraukus indėlį anksčiau termino, priskaičiuotos ir į indėlio sąskaitą dar nepervestos palūkanos už paskutinį mėnesį nemokamos. Taip pat taikomas sutarties nutraukimo mokestis lygus 3 (trijų) paskutinių pasibaigusių mėnesių palūkanų dydžiui;
 • Indėlis gali būti padedamas Vilniaus regiono kredito unijos klientų aptarnavimo skyriuose (indėlio sutarties sudarymas per i-VRKU negalimas);
 • Už indėlį mokamos 3 % metinės palūkanos;
 • Vaiko indėlio palūkanos perskaičiuojamos du kartus per metus, t. y. sausio 1 d. ir liepos 1 d.;
 • Norint atsiimti grynais daugiau kaip 12 000 EUR, būtina užsakyti šią sumą prieš 1 Unijos darbo dieną iki 11 val. pateikiant prašymą raštu. Norint atsiimti daugiau kaip 30 000 EUR, pinigus būtina užsakyti prieš 2 darbo dienas.
 • Sulaukus pilnametystės netaikomas įstojimo į VRKU narius mokestis.
SVARBU! Indėlių palūkanos galioja TIK Unijos Klientų aptarnavimo skyriuose ir internetiniame puslapyje skelbiamos % normos, visur kitur skelbiama informacija yra TIK informacinio pobūdžio.

Kur sudaryti taupomojo indėlio sutartį:

Indėliai