VRKU klubas

VRKU klubas - tai proga aktyvinti ryšius tarp verslų ir žmonių, esančių po VRKU „skėčiu“.

Vilniaus regiono kredito unijos (VRKU) klientų aptarnavimo skyriaus duris pravėrusius žmones pasitinka jau 20 metų gyvuojantis prekės ženklas – Unijos pavadinimą apglėbusios rūpestingos rankos. Toks įvaizdis – neatsitiktinis: Unija yra socialiai atsakinga ir drąsiai žvelgianti į ateitį, rūpinasi kiekvienu nariu. VRKU klubas – tai proga aktyvinti ryšius tarp verslų ir žmonių, esančių po VRKU „skėčiu“.  Pirmasis klubo posėdis įvyko 2016 m. spalio 21 d. Dalyvavimas VRKU klube – tai puiki galimybė išplėsti pažinčių ratą, bendrauti ir bendradarbiauti, asmeniškai tobulėti, įgyti aktualios informacijos ir žinių, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus, dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais, įvairialype asmenine patirtimi, besimokant siekti savo verslo ar įmonės plėtros bei gauti tokios informacijos ar idėjų, kurios neprieinamos kitur. Klubo veikla įgyvendinama per susirinkimus ir diskusijas. Susirinkimai vyksta kartą per ketvirtį –  iš anksto suderintą datą. Susitikimų metu yra nagrinėjamos visiems klubo nariams aktualios temos, kurias kaskart renkasi patys klubo nariai. Taip pat klubo susitikimų metu sulaukiame ir kviestinių svečių – lektorių, didelių įmonių atstovų, politikų, įvairių sričių specialistų bei apskritai įdomių žmonių, kurie gali pasidalinti savo įžvalgomis. Apie susitikimus klubo nariai informuojami asmeniškai. Taip pat klubo nariai dalinasi informacija ir diskutuoja virtualioje bendravimo erdvėje, uždaroje Facebook grupėje.

Vykę klubo susitikimai-diskusijos: 

 • „VRKU pusryčiai“. 2016-10-21 – pirmasis klubo narių susitikimas.
 • Sekantis VRKU klubo susitikimas numatomas 2017 m. vasario 23 d.

Klubo vadovybė:  

 • Klubo prezidentė – Kristina Simonovič;
 • Klubo valdyba: Kristina Simonovič, Dovilė Baranauskienė, Edita Kazlauskienė.

Klubo nariai – šiuo metu klubui priklauso 12 VRKU narių.

Teisės ir įsipareigojimai

Kiekvienas klubo narys turi teisę:

 • laisvai reikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus visais klubo veiklos klausimais;
 • siūlyti kandidatus į klubo narius;
 • vetuoti kandidato priėmimą į klubą, jei, klubo nario nuomone, pastarasis neatitinka bent vieno kriterijaus, nurodyto priėmimo tvarkoje;
 • laisvai pasitraukti iš klubo veiklos, apie tai pranešus kitiems klubo nariams ir VRKU klubo vadovybei.

Tapdamas klubo nariu, kandidatas įsipareigoja:

 • laikytis VRKU klubo reglamento;
 • reguliariai dalyvauti susitikimuose;
 • pasirengęs proaktyviai dalytis žiniomis ir asmenine patirtimi su kitais klubo nariais.

Kaip tapti VRKU klubo nariu.