INFORMACIJA APIE VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO METU PRIIMTUS SPRENDIMUS

Informuojame, kad RATO kredito unijos 2019 m. kovo 28 d. vykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

 1. Patvirtinta Stebėtojų tarybos 2018 metų ataskaita.
 2. Patvirtinta Valdybos 2018 metų ataskaita.
 3. Patvirtinta Vidaus audito tarnybos 2018 metų ataskaita.
 4. Patvirtinta Paskolų komiteto 2018 metų ataskaita.
 5. Patvirtintas 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 6. Patvirtintas 2018 metų pelno paskirstymas.
 7. Patvirtinta 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmata.
 8. Pritarta RATO kredito unijos narių šalinimui pagal sąrašą.
 9. Išrinktas Stebėtojų tarybos narys – Modestas Keliauskas (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 10. Išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininkas – Modestas Keliauskas (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 11. Patvirtinta nauja RATO kredito unijos įstatų redakcija.

 

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

ATIDARYTI SĄSKAITĄ