dažniausiai užduodami klausimai

Kas gali tapti RATO kredito unijos nariais?
 • RATO kredito unijos nariais gali tapti fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir gyvenantys, dirbantys arba besimokantys Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Trakų r., Elektrėnų r., Širvintų r., Molėtų r. ar Švenčionių r. savivaldybių teritorijose.
 • Unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) ir tėvai, neatsižvelgiant į aukščiau nurodytus kriterijus.
Kaip tapti RATO kredito unijos nariu?
 • Tapkite nariu nuotoliniu būdu dabar.
 • Arba atvykite į RATO kredito unijos klientų aptarnavimo skyrių.
 • Užpildykite prašymą tapti RATO kredito unijos nariu ir fizinio asmens anketą.
 • Pateikite asmens tapatybės dokumentą.
 • Įmokėti pagrindinį 30 EUR vertės pajų, kuris suteiks jums teisę dalyvauti kredito unijos veikloje.
Kas gali tapti RATO kredito unijos asocijuotaisiais nariais?
 • Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių Vilniaus miesto savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybės, Molėtų rajono savivaldybės, Širvintų rajono savivaldybės, Elektrėnų savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys.
 • Asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių organizacijų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybė ar savivaldybė, šeimynos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės.
 • Unijos narių – fizinių asmenų – turimos vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės: individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.
 • Į RATO kredito unijos narius turi įstoti akcininkai –  fiziniai asmenys turintys ne mažiau kaip 51 proc. įmonės akcijų.
Kaip tapti RATO kredito unijos asocijuotuoju nariu?
 1. juridinio asmens valdymo organo sprendimas įstoti į Uniją ir įsigyti 100 EUR vertės pajų;
 2. įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą;
 3. išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą, būtiną norint gauti elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą;
 4. jungtinės veiklos sutartį arba nuorašą, jei juridinis asmuo yra tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija;
 5. vadovo paskyrimo dokumentą;
 6. sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 7. akcininkų sąrašą (uždarosioms akcinėms bendrovėms) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą elektroniniam sertifikuotam Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS)  duomenims apie juridinių asmenų dalyvius ir dalyvių sąrašus gauti;
 8. pažymą apie vidutinį darbuotojų skaičių;
 9. įmonės antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
Kodėl verta tapti RATO kredito unijos nariais?
 • Savo nariams užtikriname mažesnius bankinių paslaugų įkainius nei siūlo komerciniai bankai.
 • Siūlome aukštesnes indėlių palūkanas.
 • Laikomės tradicijų ir vertiname gyvą bendravimą su savo nariais.
 • Naudodamiesi i.RATO, galėsite greitai ir patogiai atlikti bankines operacijas, valdyti savo finansus nemokamai arba pigiau nei banke.
 • Tapdami nariu, tampate RATO kredito unijos bendrasavininkiu, todėl galite kontroliuoti ir dalyvauti unijos valdyme bei būti išrinkti į valdybos narius.