dažniausiai užduodami klausimai

Kas gali tapti RATO kredito unijos nariais?
 • RATO kredito unijos nariais gali tapti fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir gyvenantys, dirbantys arba besimokantys Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Trakų r., Elektrėnų r., Širvintų r., Molėtų r. ar Švenčionių r. savivaldybių teritorijose.
 • Unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) ir tėvai, neatsižvelgiant į aukščiau nurodytus kriterijus.
Kaip tapti RATO kredito unijos nariu?
 • Tapkite nariu nuotoliniu būdu dabar.
 • Arba atvykite į RATO kredito unijos klientų aptarnavimo skyrių.
 • Užpildykite prašymą tapti RATO kredito unijos nariu ir fizinio asmens anketą.
 • Pateikite asmens tapatybės dokumentą.
 • Įmokėti pagrindinį 30 EUR vertės pajų, kuris suteiks jums teisę dalyvauti kredito unijos veikloje.
Kas gali tapti RATO kredito unijos asocijuotaisiais nariais?
 • Asocijuotais nariais gali būti visi Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir  Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių Vilniaus miesto, Švenčionių rajono, Molėtų  rajono,  Širvintų rajono, Elektrėnų, Trakų rajono, Šalčininkų rajono savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys.
Kaip tapti RATO kredito unijos asocijuotuoju nariu?
 1. Juridinio asmens valdymo organo sprendimas įstoti į Uniją ir įsigyti 100 EUR vertės pajų;
 2. Įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą;
 3. Išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą, būtiną norint gauti elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą;
 4. Jungtinės veiklos sutartį arba nuorašą, jei juridinis asmuo yra tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija;
 5. Vadovo paskyrimo dokumentą;
 6. Sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 7. Akcininkų sąrašą (uždarosioms akcinėms bendrovėms) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą elektroniniam sertifikuotam Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS)  duomenims apie juridinių asmenų dalyvius ir dalyvių sąrašus gauti;
 8. Įmonės antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
Kodėl verta tapti RATO kredito unijos nariais?
 • Savo nariams užtikriname mažesnius bankinių paslaugų įkainius nei siūlo komerciniai bankai.
 • Siūlome aukštesnes indėlių palūkanas.
 • Laikomės tradicijų ir vertiname gyvą bendravimą su savo nariais.
 • Naudodamiesi i.RATO, galėsite greitai ir patogiai atlikti bankines operacijas, valdyti savo finansus nemokamai arba pigiau nei banke.
 • Tapdami nariu, tampate RATO kredito unijos bendrasavininku, todėl galite kontroliuoti ir dalyvauti unijos valdyme bei būti išrinkti į valdybos narius.
Informacija apie indėlių draudimą