Paskolos apyvartinių lėšų papildymui

Paskola apyvartinėms lėšoms papildyti padės Jums subalansuoti pinigų srautus, padengiant laikinus įmonės apyvartinio kapitalo poreikius ir realizuojant naujus verslo projektus.

 • Atsakymą dėl paskolos suteikimo suteikiame per savaitę.
 • Paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į Jūsų apyvartinių lėšų poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galite įkeisti paskolos grąžinimui užtikrinti.
 • Paskolos terminas iki 2 metų arba 3 metų su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) arba UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) garantija.
 • Paskolos grąžinimas gali būti užtikrinamas įkeičiant nekilnojamąjį ir / ar kilnojamąjį (įrenginiai, prekės ir kt.) turtą.
 • Galimos papildomos užtikrinimo priemonės –  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) garantijos.
 • Gali būti nustatytas lankstus suderintas mokėjimo grafikas ir kredito grąžinimo atidėjimas.

Kreiptis dėl finansavimo

Kaip gauti finansavimą apyvartinių lėšų papildymui?

Turės būti pateikta Juridinio asmens paraiška paskolai gauti (paraišką rasite čia) ir šie dokumentai:

 • Įmonės registracijos pažymėjimas.
 • Įmonės steigimo sutartis, įstatai.
 • Vadovo paskyrimo dokumentas.
 • Paskutinių dvejų metų juridinio asmens metinės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos.
 • Einamųjų metų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos už kiekvieną einamųjų metų ketvirtį.

Dokumentų sąrašas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į Jūsų finansinius poreikius ir esamą finansinę situaciją.

SVARBU – SKOLINKITĖS ATSAKINGAI!

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

ATIDARYTI SĄSKAITĄ