PASKOLOS APYVARTINIŲ LĖŠŲ PAPILDYMUI

Paskola apyvartinėms lėšoms papildyti padės Jums subalansuoti pinigų srautus, padengiant laikinus įmonės apyvartinio kapitalo poreikius ir realizuojant naujus verslo projektus.

Atsakymą dėl paskolos suteikimo suteikiame per savaitę.

Paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į Jūsų apyvartinių lėšų poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galite įkeisti paskolos grąžinimui užtikrinti.

Paskolos terminas iki 2 metų arba 3 metų su "Investicijų ir verslo garantijos" UAB (INVEGA) garantija.

Paskolos grąžinimas gali būti užtikrinamas įkeičiant nekilnojamąjį ir / ar kilnojamąjį (įrenginiai, prekės ir kt.) turtą.

Galimos papildomos užtikrinimo priemonės – "Investicijų ir verslo garantijos" UAB (INVEGA) garantijos.

Gali būti nustatytas lankstus suderintas mokėjimo grafikas ir kredito grąžinimo atidėjimas.

KAIP GAUTI FINANSAVIMĄ APYVARTINIŲ
LĖŠŲ PAPILDYMUI?

Jums reikės pateikti Juridinio asmens paraišką paskolai gauti (paraišką rasite čia) ir šiuos dokumentus:

Įmonės registracijos pažymėjimą;
Įmonės steigimo sutartį, įstatus;
Vadovo paskyrimo dokumentą;
Paskutinių dvejų metų juridinio asmens metinės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos.
Einamųjų metų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos už kiekvieną einamųjų metų ketvirtį.

Dokumentų sąrašas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į Jūsų finansinius poreikius ir esamą finansinę situaciją.
SVARBU – SKOLINKITĖS ATSAKINGAI!