PASKOLA INVESTICIJOMS IR VERSLO PLĖTRAI

Paskola investicijoms ir verslo plėtrai padės Jums plėsti esamą verslą ir realizuoti naujus verslo projektus.

Atsakymą dėl paskolos suteikimo suteikiame per savaitę.

Paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į Jūsų finansavimo poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galite įkeisti paskolos grąžinimui užtikrinti.

Paskolos terminas iki 15 metų.

Paskolos grąžinimas gali būti užtikrinamas įkeičiant nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį (įrenginiai, prekės ir kt.) turtą.

Galimos papildomos užtikrinimo priemonės – „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB (INVEGA).

Gali būti nustatytas lankstus suderintas mokėjimo grafikas ir kredito grąžinimo atidėjimas iki 24 mėn.

KAIP GAUTI FINANSAVIMĄ INVESTICIJOMS IR VERSLO PLĖTRAI?

Jums reikės pateikti paraišką paskolai gauti
(paraišką rasite čia) ir šiuos dokumentus:

Įmonės registracijos pažymėjimą;
Įmonės steigimo sutartį, įstatus;
Vadovo paskyrimo dokumentą;
Paskutinių dvejų metų juridinio asmens metinės balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas arba pajamų deklaracijas, jei dėl kredito kreipiasi individualioji įmonė;
Einamųjų metų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitas už kiekvieną einamųjų metų ketvirtį;
Verslo planą;
Įkeičiamo turto vertinimo ataskaitą (rekomenduojamų turto vertintojų sąrašą rasite čia).

Dokumentų sąrašas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į Jūsų finansinius poreikius ir esamą finansinę situaciją.
SKOLINKITĖS ATSAKINGAI!