Paskola investicijoms ir verslo plėtrai

Paskola investicijoms ir verslo plėtrai (asocijuotiems nariams) padės Jums plėsti esamą verslą ir realizuoti naujus verslo projektus.

 • Atsakymą dėl paskolos suteikimo suteikiame per savaitę.
 • Paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į Jūsų finansavimo poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galite įkeisti paskolos grąžinimui užtikrinti.
 • Paskolos terminas iki 15 metų.
 • Paskolos grąžinimas gali būti užtikrinamas įkeičiant nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį (įrenginiai, prekės ir kt.) turtą.
 • Galimos papildomos užtikrinimo priemonės – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) garantijos.
 • Gali būti nustatytas lankstus suderintas mokėjimo grafikas ir kredito grąžinimo atidėjimas iki 24 mėn.

Kreiptis dėl finansavimo

Kaip gauti finansavimą investicijoms ir verslo plėtrai?

Turės būti pateikta Juridinio asmens paraiška paskolai gauti (paraišką rasite čia) ir šie dokumentai:

 • Įmonės registracijos pažymėjimas.
 • Įmonės steigimo sutartis, įstatai.
 • Vadovo paskyrimo dokumentas.
 • Paskutinių dvejų metų juridinio asmens metinės balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos arba pajamų deklaracijos, jei dėl kredito kreipiasi individualioji įmonė.
 • Einamųjų metų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos už kiekvieną einamųjų metų ketvirtį.
 • Verslo planas.
 • Įkeičiamo turto vertinimo ataskaita (rekomenduojamų turto vertintojų sąrašą rasite čia)

Dokumentų sąrašas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į Jūsų finansinius poreikius ir esamą finansinę situaciją.

SKOLINKITĖS ATSAKINGAI!

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

ATIDARYTI SĄSKAITĄ