garantijos

RATO kredito unijos garantija – tai unijos įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą ar jos dalį, jeigu narys, už kurį unija garantavo, nesugeba laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų garantijos gavėjui.

RATO kredito unija savo nariams suteikia šias garantijas:
  • sutarties vykdymo;
  • mokėjimo;
  • pasiūlymo;
  • avanso grąžinimo;
  • paskolos grąžinimo;
  • vienkartines ir bendrąsias garantijas muitinei.
Norėdamas gauti garantiją, narys turi:
  • deponuoti lėšas specialiai tam tikslui atidarytoje sąskaitoje;
  • įkeisti kitą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą;
  • priklausomai nuo projekto, sąlygos gali būti nustatomos individualiai (klientui suteikiama kredito linija).

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu