Sąskaitos

Turėdami RATO kredito unijos sąskaitą, galite:

 • atlikti mokėjimo pavedimus;
 • gauti darbo užmokestį, pensiją ar kitas pajamas bei įplaukas arba pervesti darbo užmokestį įmonės darbuotojams;
 • valdyti savo lėšas internetinėje bankininkystės sistemoje i.RATO;
 • papildyti sąskaitą grynaisiais pinigais ar pavedimu (jūs patys ir kiti asmenys);
 • išimti grynuosius pinigus iš sąskaitos;
 • gauti palūkanas už sąskaitos likutį.

Atsidarant sąskaitą fiziniam asmeniui RATO kredito unijoje reikia:

 • kredito unijoje užpildyti prašymą tapti RATO kredito unijos nariu
 • kredito unijoje užpildyti fizinio asmens anketą;
 • pateikti asmens tapatybės dokumentą;
 • įmokėti pagrindinį 30 EUR pajų (sumokama grynais pinigais klientų aptarnavimo skyriuje);
 • sudaryti sąskaitos tvarkymo sutartį.

Atsidarant sąskaitą juridiniam asmeniui RATO kredito unijoje reikia:

 • į RATO kredito unijos narius turi įstoti akcininkai –  turintys ne mažiau kaip 51 proc. įmonės akcijų;
 • kredito unijoje užpildyti juridinio asmens prašymą tapti RATO kredito unijos nariu;
 • kredito unijoje užpildyti juridinio asmens anketą;
 • įmokėti pagrindinį 100 EUR pajų (sumokama grynais pinigais klientų aptarnavimo skyriuje);
 • pateikti sąskaitos atidarymui būtinus dokumentus:
 1. Juridinio asmens valdymo organo sprendimas įstoti į Uniją ir įsigyti 100 EUR vertės pajų;
 2. Įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą;
 3. Išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą, būtiną norint gauti elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą;
 4. Jungtinės veiklos sutartį arba nuorašą, jei juridinis asmuo yra tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija;
 5. Vadovo paskyrimo dokumentą;
 6. Sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 7. Akcininkų sąrašą (uždarosioms akcinėms bendrovėms) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą elektroniniam sertifikuotam Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS)  duomenims apie juridinių asmenų dalyvius ir dalyvių sąrašus gauti;
 8. Pažymą apie vidutinį darbuotojų skaičių;
 9. Įmonės antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
 • sudaryti sąskaitos tvarkymo sutartį.

Atidaryti RATO kredito unijos sąskaitą Jūsų vardu gali ir kiti asmenys turintys įgaliojimą atidaryti sąskaitą Jūsų vardu ir Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

ATIDARYTI SĄSKAITĄ