Sąskaitos

Turėdami RATO kredito unijos sąskaitą, galite:

 • atlikti mokėjimo pavedimus;
 • gauti darbo užmokestį, pensiją ar kitas pajamas bei įplaukas arba pervesti darbo užmokestį įmonės darbuotojams;
 • valdyti savo lėšas internetinėje bankininkystės sistemoje i.RATO;
 • papildyti sąskaitą grynaisiais pinigais ar pavedimu (jūs patys ir kiti asmenys);
 • išimti grynuosius pinigus iš sąskaitos;
 • pasidėti terminuotą indėlį;
 • gauti palūkanas už sąskaitos likutį.

Atsidarant sąskaitą fiziniam asmeniui RATO kredito unijoje reikia:

 • užpildyti prašymą tapti RATO kredito unijos nariu
 • užpildyti fizinio asmens anketą;
 • pateikti asmens tapatybės dokumentą;
 • įmokėti pagrindinį 30 EUR pajų;
 • sudaryti sąskaitos tvarkymo sutartį.

Atsidarant sąskaitą juridiniam asmeniui RATO kredito unijoje reikia:

 • užpildyti juridinio asmens prašymą tapti RATO kredito unijos nariu;
 • užpildyti juridinio asmens anketą;
 • įmokėti pagrindinį 100 EUR pajų (sumokama grynais pinigais klientų aptarnavimo skyriuje);
 • sudaryti sąskaitos tvarkymo sutartį pateikiant būtinus dokumentus:
 1. Juridinio asmens valdymo organo sprendimas įstoti į Uniją ir įsigyti 100 EUR vertės pajų;
 2. Įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą;
 3. Išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą, būtiną norint gauti elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą;
 4. Jungtinės veiklos sutartį arba nuorašą, jei juridinis asmuo yra tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija;
 5. Vadovo paskyrimo dokumentą;
 6. Sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 7. Akcininkų sąrašą arba VĮ Registrų centro prieigos kodą elektroniniam sertifikuotam Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS – išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius) duomenims apie juridinių asmenų dalyvius ir dalyvių sąrašus gauti, taip pat informacija apie įmonės naudos gavėjus (JANGIS);
 8. Juridinio asmens naudos gavėjų asmens tapatybes patvirtinančių dokumentų kopijos;
 9. Įmonės antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

RATO kredito unijoje galima atidaryti ir kaupiamąją sąskaitą (įstatinio kapitalo įmokoms kaupti) naujai steigiamam juridiniam asmeniui.

Kaupiamajai sąskaitai atidaryti turi būti pateikiami žemiau nurodyti dokumentai:

 1. Steigėjo (steigėjų) pasirašytas steigimo aktas (jei juridinį asmenį steigia vienas asmuo) arba steigimo sutartis (jei juridinį asmenį steigia kelis asmenys);
 2. Steigėjo (steigėjų) tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 3. Įgaliojimas atidaryti kaupiamąją sąskaitą steigiamam juridiniam asmeniui (jeigu tai nenumatyta steigimo sutartyje ar steigimo akte);
 4. Įgalioto asmens atidaryti kaupiamąją sąskaitą tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 5. Prašymas atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir juridinio asmens pažinimo anketa.

Atidaryti RATO kredito unijos sąskaitą Jūsų vardu gali ir kiti asmenys turintys įgaliojimą atidaryti sąskaitą Jūsų vardu ir Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu