Audituota 2021 m. metinė finansinė atskaitomybė

RATO kredito unija skelbia audituotą 2021 m. metinę finansinę atskaitomybę su auditoriaus išvada.

Grant Thornton Baltic, UAB atestuotas auditorius išreiškė nuomonę be išlygų ir patvirtino, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia RATO kredito unijos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Su audituota finansine ataskaita galite susipažinti čia.

Šiuo metu RATO kredito unija vykdo veiklą įprastai, yra užtikrintas grynųjų pinigų prieinamumas ir pavedimų vykdymas.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu