Dėl prisijungimo mobiliuoju el. parašu prie Internetinės bankininkystės

Gerbiami klientai,

Įgyvendinant Registrų centro inicijuotus pakeitimus, kurie didina mobilaus  el. parašo naudojimo saugumą, nuo 2020 m. spalio 26 d. RATO kredito unijos internetinėje bankininkystėje atsiras tam tikri pakeitimai.  Klientams prisijungiant prie RATO internetinės bankininkystės su mobiliuoju parašu, tam tikrai atvejais papildomai reikės įvesti telefono numerį, kuris naudojamas mobilaus parašo identifikavimui:

  1. Jei RATO internetinėje bankininkystėje nebus išsaugotas kliento prisijungimo metu naudojamas telefono numeris, tada klientui bus rodomas tuščias telefono numerio įvedimo laukas, kuriame reikės nurodyti telefono numerį.
  2. Jei internetinėje bankininkystėje bus išsaugotas prisijungimo telefono numeris, jis bus pateikiamas lauke „Telefono numeris“ ir prisijungimas bus inicijuojamas automatiškai, klientams nereiks imtis papildomų veiksmų.
  3. Jei klientas norės pakeisti telefono numerį, kuris yra naudojamas mobilaus parašo identifikacijai, tada reikės paspausti mygtuką „Atšaukti“, nurodyti kitą telefono numerį ir paspausti mygtuką „Patvirtinti“.

Daugiau informacijos rasite čia.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu