Informacija apie visuotinio narių susirinkimo metu priimtus sprendimus

Informuojame, kad RATO kredito unijos 2021 m. kovo 31 d. vykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie sprendimai:

 1. Patvirtinta susirinkimo darbotvarkė.
 2. Patvirtinta Stebėtojų tarybos 2020 metų ataskaita.
 3. Patvirtinta Valdybos 2020 metų ataskaita.
 4. Patvirtinta Vidaus audito tarnybos 2020 metų ataskaita.
 5. Patvirtinta Paskolų komiteto 2020 metų ataskaita.
 6. Patvirtintas 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 7. Patvirtinta 2020 metų pelno paskirstymo tvarka.
 8. Patvirtinta 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmata.
 9. Patvirtinta audito įmonė UAB „Grant Thornton Baltic“ 2021 finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatytas 9000 EUR plius PVM lėšų limitas, kuris bus skirtas audito įmonei apmokėti.
 10. Patvirtinti keturių metų kadencijai tokios sudėties paskolų komitetą:
  • Paskolų komiteto narė Vita Andrikytė;
  • Paskolų komiteto narys Andrius Grigas;
  • Paskolų komiteto narys Egidijus Česnauskis.
 11. Išrinkta Paskolų komiteto pirmininkė Vita Andrikytė.
 12. Pritarta RATO kredito unijos narių, kurie savalaikiai neatnaujino savo asmens duomenų ir nepareiškė noro naudotis kredito unijos paslaugomis, šalinimui.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu