VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO METU PRIIMTI SPRENDIMAI

Informuojame, kad RATO kredito unijos 2022 m. kovo 28 d. vykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie sprendimai:

  1. Patvirtinta susirinkimo darbotvarkė.
  2. Patvirtinta Stebėtojų tarybos 2021 metų ataskaita.
  3. Patvirtinta Valdybos 2021 metų ataskaita.
  4. Patvirtinta Vidaus audito tarnybos 2021 metų ataskaita.
  5. Patvirtinta Paskolų komiteto 2021 metų ataskaita.
  6. Patvirtintas 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
  7. Patvirtinta 2021 metų pelno paskirstymo tvarka.
  8. Patvirtinta 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmata.
  9. Patvirtinta audito įmonė UAB „Grant Thornton Baltic“ 2022 finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatytas 11000 EUR plius PVM lėšų limitas, kuris bus skirtas audito įmonei apmokėti.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu