Įvyko visuotinis narių susirinkimas

INFORMACIJA APIE 2020 m. kovo 27 d. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO METU PRIIMTUS SPRENDIMUS

 Informuojame, kad RATO kredito unijos 2020 m. kovo 27 d. vykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie sprendimai:

 1. Patvirtinta susirinkimo darbotvarkė.
 2. Patvirtinta Stebėtojų tarybos 2019 metų ataskaita.
 3. Patvirtinta Valdybos 2019 metų ataskaita.
 4. Patvirtinta Vidaus audito tarnybos 2019 metų ataskaita.
 5. Patvirtinta Paskolų komiteto 2019 metų ataskaita.
 6. Patvirtintas 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 7. Patvirtinta 2019 metų pelno paskirstymo tvarka.
 8. Patvirtinta 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmata.
 9. Patvirtinta audito įmonė UAB „Grant Thornton Baltic“ 2020 finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatytas lėšų limitas, kuris bus skirtas audito įmonei apmokėti.
 10. Pritarta RATO kredito unijos narių, kurie savalaikiai neatnaujino savo asmens duomenų ir nepareiškė noro naudotis kredito unijos paslaugomis, šalinimui.
 11. Patvirtinta nauja RATO kredito unijos įstatų redakcija.
 12. Išrinktas Valdybos narys – Denis Serebriakov (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 13. Išrinktas Valdybos pirmininkas – Vytenis Mažiulis (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 14. Išrinkta Paskolų komiteto pirmininkė Vita Andrikytė (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).

 

 

 

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu