RATO kredito unija tęsia sėkmingą veiklą

2021 m. III ketvirtį RATO kredito unija dirbo pelningai ir toliau sėkmingai tenkino savo klientų finansinius lūkesčius.

“Vasaros laikotarpiu mūsų klientai ne tik poilsiavo, naudodamiesi RATO paskoloms jie aktyviai kūrė, plėtė verslus, gerino buitį ir gyvenimo sąlygas, o pasirinkę taupyti indėliuose – dar ir didino savo santaupas,” – komentavo Administracijos vadovas Vladislav Jančis.

RATO kredito unijos paslaugomis 2021 m. III ketvirtį naudojosi daugiau nei 2,5 tūkst. narių. Unijos paskolų portfelis nuo metų pradžios didėjo 10 proc. arba beveik 4 mln. EUR, indėliai – 5 proc. arba 2,5 mln. EUR. Per devynis š. m. mėnesius unija uždirbo 515 tūkst. EUR grynojo neaudituoto pelno. Detaliau susipažinti su finansinėmis ataskaitomis galite čia.

RATO toliau tęsia persitvarkymo į specializuoto banko procesą, planuojama banko veiklos pradžia – 2022 m.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu