RATO kredito unijos 2023 m. rezultatai: augo indėliai, išduotų paskolų portfelis

RATO kredito unija 2023 m. pabaigoje valdė 85,4 mln. EUR turto ir per 2023 m. uždirbo 1 mln. EUR grynojo audituoto pelno iki mokesčių.

RATO kredito unijos Administracijos vadovo Vladislav Jančis teigimu, 2023 metai pasižymėjo tiek verslo, tiek privačių klientų finansavimo augimu, nors dėl padidėjusių paskolų palūkanų normų ir ekonomikos augimo sulėtėjimo tiek verslo atstovai, tiek gyventojai atsakingai vertino savo galimybes skolintis ir skaičiavo projektų bei investicijų atsiperkamumą.

Per 2023 m. RATO kredito unija išdavė daugiau nei 17 mln. EUR naujų paskolų, dėl to paskolų portfelis padidėjo 9 proc. ir metų pabaigoje sudarė 62 mln. EUR. Kredito unijos paskolų portfelio kokybė išlieka stabili, nuolat yra skiriamas ypatingas dėmesys darbui su klientais, ieškant optimaliausių finansinių sprendimų dėl ekonominės aplinkos pokyčių įtakos.

Įvertinę reikšmingai padidėjusias terminuotų indėlių palūkanas, RATO kredito unijos klientai 2023 m. skyrė didelį dėmesį taupymui, indėliai per metus padidėjo 17 proc. iki 74 mln. EUR.

„Pritrauktų klientų indėlių apimtys rodo ne tik klasikinių taupymo produktų atgimimą, bet ir pasitikėjimą organizacija. 2024 metais kartu su klientais sieksime subalansuotai auginti tiek RATO kredito unijos, tiek klientų verslų apimtis, užtikrinant tinkamą prisiimtos rizikos ir pelningumo valdymą,” – priduria Vladislav Jančis.

RATO kredito unija planuoja įdiegti šiuolaikinius IT pinigų plovimo prevencijos sprendimus bendradarbiaujant su pripažinta tarpautine įmone LexisNexis Risk Solution, taip pat planuojami nauji projektai plečiant mokėjimo programėlės funkcionalumą ir galimybes.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu