RATO kredito unijos 2023 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai

Per 2023 m. devynis mėnesius RATO kredito unijos paskolų portfelis padidėjo 5 proc. ir laikotarpio pabaigoje pasiekė 60,1 mln. EUR, klientų indėliai didėjo 15 proc. iki 72,7 mln. EUR, unija uždirbo 643 tūkst. EUR neaudituoto grynojo pelno.

„2023 m. pagrindinės finansų rinkos tendencijos buvo daug patrauklesnės indėlininkams nei paskolų gavėjams. RATO kredito unijos indėlių portfelis augo greičiau nei paskolų portfelis, tai leidžia organizacijai užsitikrinti aukštesnį likvidumą ir turėti didesnes klientų finansavimo galimybes“ – sako Vladislav Jančis, RATO kredito unijos administracijos vadovas.

Anot jo, nors paskolų portfelis auga, tačiau finansavimo veikloje matomi projektų apimčių mažėjimai, kai siekiama atnaujinti gamybinę įrangą, modernizuoti kitus verslo gamybinius procesus, klientai atidžiai skaičiuoja investicijų atsiperkamumą.

RATO kredito unijos suteiktos paskolos juridiniams asmenims augo 4 proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė beveik 35 mln. EUR. Per vertinamąjį laikotarpį fizinių asmenų indėliai didėjo 15 proc., o juridinių asmenų indėliai augo 20 proc.

RATO – viena didžiausių kredito unijų Lietuvoje

RATO kredito unija yra viena iš didžiausių kredito unijų Lietuvoje, teikianti finansines paslaugas Vilniaus regione. RATO kredito unija fiziniams ir juridiniams asmenims teikia klasikines bankines paslaugas – kreditavimas, terminuoti indėliai, SEPA ir momentiniai mokėjimo pavedimai, elektroninės bankininkystės paslaugos, mokėjimo paslaugų mobili aplikacija.

RATO kredito unija nuolat diegia skaitmeninius sprendimus, kurie leidžia ne tik optimizuoti vidinius organizacijos veiklos procesus ir rizikos valdymą, bet ir siūlo naudingas naujas paslaugas klientams. RATO kredito unija yra pirmoji kredito unija Lietuvoje klientams pasiūlius momentinius pavedimus, mobiliąją aplikaciją ir pirmoji kredito unija Lietuvoje, kurios vertybiniai popieriai įtraukti į Baltijos rinkos sąrašą.

RATO kredito unija išsikėlusi tvarumo strategijos tikslus siekia prisidėti prie tvarios, atsinaujinančios energetikos verslų plėtros Lietuvoje.

Susipapažinkite su RATO kredito unijos finansinėmis ataskaitomis. 

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu