Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

RATO kredito unijos narių dėmesiui!

2020 m. kovo 26 d. 9.00 val. šaukiamas RATO kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; reg. adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30) eilinis Visuotinis narių susirinkimas (toliau – VNS), kuris vyks RATO kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. kovo mėn. 27 d. 9.00 val. Europa City  VILNIUS HOTEL, adresu J. Jasinskio 14, Vilnius, pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai. Susirinkimo darbotvarkė:

– Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos, pajininkų įgalioto atstovo rinkimai.

 1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos vadovo ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. 2019 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 7. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 8. 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 9. Audito įmonės rinkimas 2020 m. nepriklausomam finansinių ataskaitų auditui atlikti.
 10. Dėl narių šalinimo iš RATO kredito unijos.
 11. Dėl RATO kredito unijos įstatų keitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.
 12. Valdybos nario rinkimai.
 13. Valdybos pirmininko rinkimai.
 14. Paskolų komiteto pirmininko rinkimai.
 • Narių informavimas apie pertvarkymo eigą.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos RATO kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus J. Jasinskio 14A, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal išankstinio balsavimo RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, el.p. [email protected], tel. +370 5 253 1255, mob. +370 659 74 777.

 

 

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu