Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

RATO kredito unijos narių dėmesiui!

2019 m. rugsėjo 2 d. 10 val. šaukiamas RATO kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; registracijos adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30) neeilinis Visuotinis narių susirinkimas (toliau – VNS), kuris vyks RATO kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. rugsėjo 12 d. 9 val. RATO kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius. Pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai. Susirinkimo darbotvarkė:

 – Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos, pajininkų įgalioto atstovo rinkimai.

  1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  2. Stebėtojų tarybos narių rinkimai.
  3. Valdybos narių rinkimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos RATO kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal išankstinio balsavimo RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, el.p. j.bliumin@rato.lt, tel. +370 5 253 1255, mob. +370 659 74 777.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

ATIDARYTI SĄSKAITĄ