Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

RATO kredito unijos narių dėmesiui!

2021 m. kovo 19 d. 9.00 val. šaukiamas RATO kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; reg. adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto visuotinio karantino, susijusio su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsme, eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. kovo mėn. 31 d. 9.00 val. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto visuotinio karantino, susijusio su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsme, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai. Susirinkimo darbotvarkė:

 • Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos, pajininkų įgalioto atstovo rinkimai.
 1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos vadovo ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. 2020 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 7. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 8. 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 9. Audito įmonės rinkimas 2021 m. nepriklausomam finansinių ataskaitų auditui atlikti.
 10. Paskolų komiteto narių rinkimas.
 11. Paskolų komiteto pirmininko rinkimas.
 12. Dėl narių šalinimo iš RATO kredito unijos.
 • Narių informavimas apie pertvarkymo eigą.

Nariai, pageidaujantys dalyvauti nuotoliniame visuotiniame narių susirinkime, privalo ne vėliau kaip iki kovo 18 d. 17 val., iš anksto identifikuotis nuotoliniu būdu ir nurodyti kontaktinį el. paštą, kuriuo bus atsiųsta visuotinio narių susirinkimo nuoroda. Susirinkimas vyks Microsoft Teams platformoje. Dėl nuotolinės identifikacijos prašome susisiekti telefonu +370 646 68226. Daugiau informacijos apie nutolinę identifikavimą rasite čia.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais RATO kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kreipiantis el. paštu [email protected] arba RATO kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val.

RATO kredito unijos narys gali balsuoti iš anksto raštu, pagal išankstinio balsavimo RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, tel. +370 659 74 777, el. p. [email protected].

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu