ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

RATO kredito unijos narių dėmesiui!

2022 m. kovo 21 d. 9.00 val. šaukiamas RATO kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; reg. adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją šalyje, eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. kovo mėn. 28 d. 9.00 val. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją šalyje, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai.

Susirinkimo darbotvarkė:

 • Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos, pajininkų įgalioto atstovo rinkimai.
 1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos vadovo ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. 2021 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 7. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 8. 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 9. Audito įmonės rinkimas 2022 m. nepriklausomam finansinių ataskaitų auditui atlikti.
 • Narių informavimas apie pertvarkos eigą ir apie pertvarkymo alternatyvas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais RATO kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kreipiantis el. paštu [email protected] arba RATO kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val.

RATO kredito unijos narys gali balsuoti iš anksto raštu, pagal išankstinio balsavimo RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Narys, norintis dalyvauti RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime nuotoliniu būdu apie tai turi pranešti [email protected] ir jam bus atsiųsta susirinkimo nuoroda (susirinkimas vyks per Teams platformą).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, tel. +370 659 74777, el. p. [email protected].

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu