ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

RATO kredito unijos narių dėmesiui!

PRANEŠIMAS

 2022 m. rugsėjo 26 d. 9.00 val. šaukiamas RATO kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; reg. adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30) neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. rugsėjo mėn. 27 d. 9.00 val. Pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl stojimo į centrinę kredito uniją.

Dalyvavimo nuotoliniame RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarka bus paskelbta www.rato.lt likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Su darbotvarkėje numatyt klausimo nutarimo projektu bei kitais dokumentais RATO kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kreipiantis el. paštu [email protected] arba RATO kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val.

Narys, norintis dalyvauti RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime nuotoliniu būdu apie tai turi pranešti [email protected] ir jam bus atsiųsta susirinkimo nuoroda (susirinkimas vyks per Teams platformą).

RATO kredito unijos narys gali balsuoti iš anksto raštu, pagal išankstinio balsavimo RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, tel. +370 659 74777, el. p. [email protected].

 

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu