ŠAUKIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022 m. gruodžio 8 d. 9.00 val. šaukiamas RATO kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; reg. adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30) neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. gruodžio mėn. 9 d. 9.00 val. Pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai. Susirinkimo darbotvarkė:

 

  1. Dėl Stebėtojų tarybos narių pakartotinio išrinkimo naujai kadencijai.
  2. Stebėtojų tarybos pirmininko rinkimai.
  3. Dėl Valdybos narių pakartotinio išrinkimo naujai kadencijai.
  4. Valdybos pirmininko rinkimai.
  5. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 unijos nuosavo kapitalo.
  6. RATO kredito unijos įstatų keitimas.

 

Su informacija apie kandidatus į Stebėtojų tarybą ir Valdybą galite susipažinti čia.

Norintys dalyvauti nuotoliniame RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime – kviečiame registruotis el. paštu [email protected].

RATO kredito unijos narys gali balsuoti iš anksto raštu, pagal išankstinio balsavimo RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, tel. +370 659 74777, el. p. [email protected].

 

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu