Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

2024 m. kovo 25 d. 10.00 val. šaukiamas RATO kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112043124; reg. adresas: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.; Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30, toliau – Kredito unija) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. kovo mėn. 26 d. 10.00 val. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Negalintiems susirinkime dalyvauti nuotoliniu būdu, bus sudaryta galimybė susirinkime nuotoliniu būdu dalyvauti iš RATO kredito unijos patalpų – J.Jasinskio g. 14A, Vilnius.

Pakartotiniame susirinkime bus svarstoma ta pati darbotvarkė ir galios narių užpildyti išankstinio balsavimo biuleteniai. Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos vadovo ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 7. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 8. 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 9. Dėl Paskolų komiteto nario rinkimo.
 10. Dėl Paskolų komiteto pirmininko rinkimo.
 11. Dėl RATO kredito unijos buveinės keitimo.

Norintiems dalyvauti RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime prašome kreiptis [email protected] arba + 370 5 265 0304 likus ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki susirinkimo dienos. RATO kredito unijos narys gali balsuoti iš anksto raštu, pagal išankstinio balsavimo RATO kredito unijos visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais RATO kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2024 m. kovo 12 d. kreipiantis el. paštu [email protected] arba RATO kredito unijos patalpose, adresu J. Jasinskio 14A, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Administracijos vadovo pavaduotoja Jurgita Bliumin, tel. +370 659 74777, el. p. [email protected].

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu