VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO METU PRIIMTI SPRENDIMAI

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 9 d. RATO kredito unijos vykusio pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie sprendimai:

  1. Dėl Stebėtojų tarybos narių pakartotinio išrinkimo naujai kadencijai. Nutarta: Perrinkti keturių metų Stebėtojų tarybos narių kadencijai Modestą Keliauską, Martyną Matekonį ir Giedrių Danėlių.
  2. Stebėtojų tarybos pirmininko rinkimai. Nutarta: Modestą Keliauską išrinkti Stebėtojų tarybos pirmininku.
  3. Dėl Valdybos narių pakartotinio išrinkimo naujai kadencijai. Nutarta: Perrinkti keturių metų kadencijai Valdybos narius Vytenį Mažiulį, Deivį Valiulį, Vladislav Jančis ir Denis Serebriakov.
  4. Valdybos pirmininko rinkimai. Nutarta: Vytenį Mažiulį išrinkti Valdybos pirmininku.
  5. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 unijos nuosavo kapitalo. Nutarta: Suteikti įgaliojimai perrinktiems Valdybos nariams kadencijos laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimo unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 unijos nuosavo kapitalo.
  6. RATO kredito unijos įstatų keitimas. Nutarta: Patvirtinti naują RATO kredito unijos įstatų redakciją.

 

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu