VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO METU PRIIMTI SPRENDIMAI

Informuojame, kad RATO kredito unijos (toliau – Kredito unija) 2023 m. kovo 30 d. vykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais buvo priimti šie sprendimai:

 1. Patvirtinta susirinkimo darbotvarkė.
 2. Patvirtinta Stebėtojų tarybos 2022 metų ataskaita.
 3. Patvirtinta Valdybos 2022 metų ataskaita.
 4. Patvirtinta Vidaus audito tarnybos 2022 metų ataskaita.
 5. Patvirtinta Paskolų komiteto 2022 metų ataskaita.
 6. Patvirtintas 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 7. Patvirtinta 2022 metų pelno paskirstymo tvarka.
 8. Patvirtinta 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmata.
 9. Patvirtinta audito įmonė UAB „Grant Thornton Baltic“ 2023-2024 finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatytas 27 700 EUR plius PVM lėšų limitas, kuris bus skirtas audito įmonei apmokėti.
 10. Pritarta Kredito unijos pavadinimo keitimui iš Rato kredito unija į RATO kredito unija.
 11. Patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai pagal pateiktą įstatų naujos redakcijos projektą.
 12. Dėl Kredito unijos pertvarkymo į specializuoto banko licenciją turinčią uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bankas):
  • Pritarta Kredito unijos valdybos pateiktiems Banko veiklos metmenims.
  • Pritarta pertvarkyti Kredito uniją į Banką – specializuoto banko licenciją turinčią uždarąją akcinę bendrovę.
  • Patvirtintas po Kredito unijos pertvarkymo veiksiančio Banko įstatų projektas.
  • Suteikti įgaliojimai Kredito unijos valdymo organams, pagal jiems priskirtą kompetenciją, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su Kredito unijos pertvarkymu į Banką, įskaitant, bet neapsiribojant, Kredito unijos pertvarkymo plano paruošimą, kreipimąsi į Lietuvos banką dėl sutikimo pertvarkyti Kredito uniją į Banką ir išstoti iš Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“ bei pateikti Lietuvos bankui paraišką specializuoto banko licencijai gauti.
 13. Pritarta išstojimui iš Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“. Nutarimas įsigalios po to, kai bus gautas Lietuvos banko leidimas išstoti iš centrinės kredito unijos.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu