Visuotinio narių susirinkimo metu priimti sprendimai

2024 m. kovo 26 d. RATO kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai:

 1. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę.
 2. Patvirtinti Stebėtojų tarybos ataskaitą.
 3. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.
 4. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos vadovo ataskaitą.
 5. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.
 6. Patvirtinti 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
 7. Tvirtinti 2023 m. veiklos pelno paskirstymą privalomojo rezervo sudarymui.
 8. Tvirtinti 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.
 9. Patvirtinti Povilą Petrauską Paskolų komiteto nariu iki dabartinio Paskolų komiteto kadencijos pabaigos.
 10. Išrinkti Paskolų komiteto pirmininku Povilą Petrauską (pradeda eiti pareigas nuo priežiūros institucijos leidimo eiti kredito unijos vadovo pareigas gavimo dienos).
 11. Pakeisti RATO kredito unijos buveinės adresą į Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu