Nauja lengvatinė finansinė priemonė ūkininkams

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumą reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kviečia teikti paraiškas dėl lengvatinių paskolų apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal naują skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“.

Lengvatinių paskolų pagal šią priemonę teikimui skirta 31 mln. eurų.  Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse.

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę yra teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti, ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui ir turi būti išmokėtos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 500 tūkst. eurų sumos, neviršijant sumos limito pagal vieną iš sąlygų:

  1. 15 proc. paskolos gavėjo vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
  2. 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio bei paskolos trukmės yra nustatytos fiksuotos metinės palūkanų normos.

Su platesne informacija dėl tinkamumo gauti paskolą ir kokios tinkamos finansuoti yra išlaidos prašome susipažinti čia.

Norėdami pasinaudoti šia finansine priemone, kviečiame užpildyti paraišką bei atsiųsti visus dokumentus el. paštu: [email protected].

Su Jumis bus susisiekta nedelsiant įvertinus visus pateiktus dokumentus.

RATO kredito unijos sąskaita – saugi vieta asmeninėms ir įmonės lėšoms

Tapti nariu