Nuo šiol miestais riedės dar daugiau švarių ir blizgančių automobilių plečiamas ir modernizuojamas „Švaros brolių“ savitarnos plovyklų tinklas. Savitarnos automobilių plovyklas valdanti UAB „Spindi wash“ jas modernizuoja ir įrenginėja naujai su RATO kredito unijos paskola verslui.

UAB „Spindi wash“ įsigijo Lietuvoje veikiantį „Plaunu pats“ savitarnos plovyklų verslą su plovyklų įranga ir siekia atlikti plovyklų įrangos modernizavimą bei atnaujinimą. Bendrovės tikslas teikti aukštos kokybės savitarnos plovimo paslaugas, naudojant bendrovės „Švaros broliai“ prekinį ženklą bei sukauptą patirtį automobilių plovimo srityje. Be šių plovyklų modernizavimo, bus siekiama papildomai įrengti dvi naujas savitarnos plovyklas Vilniuje bei Kaune.

„Kredituoti įmones, kurios versle naudoja gerai žinomus prekinius ženklus, tokius kaip „Švaros broliai“, ir kurių paslaugomis dažnai naudojiesi kaip vartotojas, yra daug paprasčiau, nes aiškiai supranti paslaugos poreikį ir galimybes plėtrai“, – bendradarbiavimo argumentus dėsto Vladislav Jančis, RATO kredito unijos Administracijos vadovas. Ši paskola verslo plėtrai buvo suteikta su individualia INVEGA finansine garantija.

„Vertiname UAB „Spindi wash“ grupės turimą patirtį automobilių plovyklų versle, konstruktyvų požiūrį į verslą ir tikime jo plėtra“, – priduria Vladislav Jančis.

Paskola gauta iš RATO kredito unijos, padėjo rekonstruoti ir modernizuoti 5 „Plaunu pats“ plovyklas, o iki metų pabaigos planuojama atnaujinti dar 4 šio tinklo objektus. Iš viso per šiuos metus bus rekonstruotos 9 „Plaunu pats“ plovyklos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Po rekonstrukcijos jos niekuo nesiskirs nuo kitų analogiškų „Švaros brolių“ vardu veikiančių bekontakčių savitarnos plovyklų.

„Džiaugiamės sklandžiu procesu ir efektyviu partnerių bendradarbiavimu. Visa tai leido mums sutelkti dėmesį į savitarnų plovyklų franšizės tinklo plėtrą, atnaujinant ir modernizuojant įsigytą plovyklų tinklą bei pasiūlant klientams geresnę vartotojo patirtį ir daugiau pridėtinės vertės“, – sako Lina Žagarienė, „Švaros brolių“, valdančios automobilių savitarnų franšizės tinklą, direktorė.

Iš viso šiuo metu Lietuvoje „Švaros brolių“ vardu veikia 16 bekontakčių savitarnos plovyklų, o iki metų pabaigos šis skaičius išaugs iki 22.

Įvairiems verslams ir idėjoms – RATO kredito unijos paskola

RATO kredito unijos paslaugomis juridiniai asmenys naudojasi gana aktyviai – daugiau nei pusę paskolų portfelio sudaro paskolos suteiktos verslui.

Paskolos verslui gali būti suteiktos pasinaudojant UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantijomis.

RATO kredito unija finansuoja įvairių verslų plėtrą – nekilnojamojo turto vystymo projektus, naujų produktų įvedimą rinkoje, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo veikloje ir t.t.

Visas šias paslaugas galima gauti paprasčiau.

Juridiniai asmenys gali lengvai tapti nariais nuotoliu būdu.

RATO KREDITO UNIJOS paslaugos verslui:

Kasdieninės paslaugos

Paskolos investicijoms ir verslo plėtrai

Paskolos apyvartinių lėšų papildymui

Išsamesnė informacija tel. +370 5 265 0304 arba el. paštu: [email protected]. RATO kredito unijos adresas: J. Jasinskio g. 14A, Vilnius.

 

RATO kredito unija kartu su valstybės įsteigta finansų įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pradeda vėl teikti lengvatines paskolas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ (toliau – Priemonė).

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse:

 • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, išskyrus kailinių žvėrelių auginimu (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus)), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu;
 • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos paskolai gauti pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;
 • ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 500 tūkst. eurų sumos arba iki 200 tūkst. eurų sumos, kai paskola ar jos dalis teikiama biologiniam turtui įsigyti.

Kai paskola teikiama trumpalaikiam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti, biologiniam turtui įsigyti (įskaitant paskolos administravimo mokesčio išlaidas), paskolų sumai taikomas limitas pagal vieną iš sąlygų:

 • 15 proc. paskolos gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų pagal priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, per paskutinius tris pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
 • 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Kai paskola teikiama prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti (įskaitant paskolos administravimo mokesčio išlaidas), paskolos dydis gali būti toks, kokį jos dydį pagrindžia paskolos gavėjas, bet ne daugiau kaip 500 tūkst. eurų.

Paskolų sutartys pasirašomos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui ir turi būti išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Iki 2023 m. rugsėjo 14 d. priemonės lėšos yra skolinamos ūkio subjektams, vykdantiems pienininkystės, paukštininkystės, kiaulininkystės ir (ar) sodininkystės veiklą, kai pajamos iš tos veiklos per 2022 m. sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų.

Nuo 2023 m. rugsėjo 15 d. iki 2023 m. spalio 30 d. paskolos teikiamos ūkio subjektams, kurių viena iš vykdomų veiklų yra:

 • paukštininkystė, kiaulininkystė, galvijininkystė, avininkystė ir ožkininkystė;
 • daržininkystė ir sodininkystė;
 • akvakultūra;
 • ekologinė augalininkystė.

Nuo 2023 m. lapkričio 1 d. paskolos gali būti teikiamos visiems priemonės kriterijus atitinkamiems ūkio subjektams.

Priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio bei paskolos trukmės yra nustatytos fiksuotos metinės palūkanų normos.

Su platesne informacija dėl tinkamumo gauti paskolą ir kokios tinkamos finansuoti yra išlaidos prašome susipažinti čia.

„Norėdami pasinaudoti šia finansine priemone, kviečiame užpildyti paraišką bei atsiųsti visus paraiškoje nurodytus dokumentus el. paštu:[email protected].

Su Jumis bus susisiekta nedelsiant įvertinus visus pateiktus dokumentus.

Lietuvos bankas išnagrinėjo RATO kredito unijos prašymą išduoti sutikimą pertvarkyti kredito uniją į uždarąją akcinę bendrovę, turinčią pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą išduotą specializuoto banko licenciją ir nusprendė sutikti, kad būtų vykdomas RATO kredito unijos pertvarkymas.

„Tai pirmas, bet labai svarbus žingsnis nuosekliai įgyvendinant strateginius RATO kredito unijos planus tapti specializuotu banku” – komentuoja RATO kredito unijos Valdybos pirmininkas Vytenis Mažiulis. „Siekiant specializuoto banko strategijos planuojama pritraukti tarptautinius investuotojus, kurie būti finansiškai stiprūs ir stabilūs, leistų bankui augti ir tinkamai konkuruoti bankiniame sektoriuje” – priduria Vytenis Mažiulis.

2023 m. III ketvirtyje bus teikiamas Lietuvos bankui prašymas dėl specializuoto banko licencijos suteikimo. Planuojama, kad RATO savo veiklą kaip specializuotas bankas pradės 2025 metais. RATO kredito unija pastaruosius penkerius metus yra viena didžiausių kredito unijų Lietuvoje.

Lietuvos bankas tokias gyventojų pajamas reglamentuoja skirtingai nei įprastas. RATO kredito unija nori priminti, kad didžioji reguliacinė našta tenka kredito įstaigoms, o ne paskolų gavėjams, todėl RATO kredito unijoje gauti būsto paskolą pajamas užsienio valiuta gaunantiems Lietuvos piliečiams – tikrai paprasta.

Dirbate užsienyje, bet širdis linksta grįžti į Lietuvą? O gal jau pribrendote pirkti būstą arba investicijai? Asmenys, gaunantys pajamas užsienio valiuta, finansų rinkoje dažnai susiduria su nuostata, jog jiems gauti paskolą Lietuvoje – gana sudėtinga.

Nuotolinis darbas ir pasaulis be sienų leidžia Lietuvos piliečiams dirbti bet kurioje pasaulio šalyje ir gauti atlygį bet kokia valiuta. Be to, būstas – vienas pagrindinių pirkinių, kuriuo pasirūpinama pirmiausia, nusprendus grįžti iš emigracijos. Tad klausimais, susijusiais su būsto paskola, rekomenduojama pradėti domėtis jau iš anksto.

Su RATO kredito unija – paprasta

Individualizuoti ir greiti RATO kredito unijos sprendimai dėl būsto paskolos pajamas užsienio valiuta gaunantiems žmonėms leidžia lengviau įgyvendinti svajonę įsigyti arba pagerinti nuosavą būstą.

Norint gauti būsto paskolos pasiūlymą nebūtina vykti į RATO kredito uniją ar būti Lietuvoje. Pirminę paskolos paraišką galima užpildyti internete. Užpildžius paraišką, su jumis susisieks paskolų vadybininkas, su kuriuo išsiaiškinus poreikius bus galima įvertinti pareiškėjo finansines galimybes ir pasirinkti individualų būsto paskolos sprendimą.

Sutarus dėl sąlygų, sudaroma kredito sutartis, o kreditas suteikiamas eurais. Svarbu įvertinti, kad valiutos kurso svyravimai gali daryti įtaką paskolos gavėjo pajamoms.

Analizuojant paskolos paraiškas, vertinama, ar šeimos pajamos padengs visus tiek būsimus finansinius įsipareigojimus kredito unijai, tiek jau turimus finansinius įsipareigojimus, jei tokių esama.

Vertinant pajamas, remiamasi Lietuvos banko atsakingo skolinimosi nuostatais kurių viena pagrindinių taisyklių – besiskolinančio asmens arba šeimos mėnesio įmokos (bendra paskolų, kreditų, lizingo ir kt. įmokų suma) negali viršyti 40 proc. grynųjų pajamų.

Kredito unijai bus svarbu įsitikinti pajamų tvarumu, todėl gali būti prašoma pateikti ne tik darbo sutartis ir bankų sąskaitų išrašus, bet ir kitus dokumentus, įrodančius bei pagrindžiančius pajamų stabilumą ir sumokėtus mokesčius.

Šiuo metu būsto paskolai gauti nustatytas minimalus pradinis įnašas, kuris sudaro 15 proc. nuo perkamo būsto kainos arba rinkos vertės (priklausomai nuo to, kuri vertė yra mažesnė), jei imate pirmą paskolą įkeičiant nekilnojamąjį turtą, ir 30 proc., jei jau turite paskolų įkeitus nekilnojamąjį turtą. Pradinio įnašo dydis priklauso ir nuo įsigyjamo turto likvidumo.

Gaunantiems pajamas užsienio valiuta galima gauti valstybės paramą

Svarbu paminėti, kad Lietuvoje teikiama parama jaunoms šeimoms, kurios įsigyja būstą regionuose.

Norėdami gauti būsto paskolą RATO kredito unijoje, turite tapti unijos nariu. Daugiau apie narystės kriterijus Jums papasakos paskolų vadybininkas (nariu galima tapti nuotoliniu būdu).

Daugiau apie būsto paskolas skaitykite čia.

Sutaupyti pradiniam įnašui – paprasta!

Bendraukime! Susisiekite su mumis tel. +370 5 210 4383 arba el. paštu: [email protected]
Unijos adresas: J. Jasinskio g. 14A, Vilnius.

 • Per 2023 m. pirmąjį pusmetį RATO kredito unijos paskolų portfelis padidėjo 6 proc. ir laikotarpio pabaigoje pasiekė 60,5 mln. EUR
 • Klientų indėlių portfelis taip pat didėjo nuosekliai – 7 proc. iki 67,3 mln. EUR
 • RATO kredito unija per pirmąjį pusmetį uždirbo 462 tūkst. EUR neaudituoto grynojo pelno
 • Riziką ribojantys normatyvai yra vykdomi su pakankama atsarga
 • 2023 m. gegužės mėn. RATO kredito unijos išleistos obligacijos buvo įtrauktos į NASDAQ Baltijos „First North“ rinką

„Itin sparčiai kilusios indėlių palūkanų normos buvo pagrindinė pirmojo šių metų pusmečio rinkos tendencija, turinti įtakos mūsų klientų sprendimams ne tik taupyti, bet ir skolintis“, – sako Vladislav Jančis, RATO kredito unijos administracijos vadovas. RATO kredito unija nuolat siūlo išskirtines palūkanų normas terminuotiems ir kaupiamiesiems indėliams, palankią palūkanų priedų sistemą lojaliems klientams. Vertinamuoju laikotarpiu dėl siūlomos patrauklios kainodaros didėjo juridinių asmenų susidomėjimas taupymo produktais, ko pasėkoje terminuoti indėliai didėjo 4 proc.

„Naujai finansuojamų klientų projektai yra gana diversifikuoti, ir toliau finansuojame visas verslo sritis, skatindami klientus atsakingai vertinti veiklos perspektyvas ir visas galimas rizikas“ – priduria Vladislav Jančis. RATO kredito unijos paskolos juridiniams asmenims sudaro 59 proc. visų suteiktų paskolų, o per 2023 m. pirmąjį pusmetį didėjo paskolos tiek fiziniams asmenims, tiek verslo klientams.

Apie bendrovę

RATO kredito unija yra viena iš didžiausių kredito unijų Lietuvoje, teikianti finansines paslaugas Vilniaus regione. RATO kredito unija fiziniams ir juridiniams asmenims teikia klasikines bankines paslaugas – kreditavimas, terminuoti indėliai, SEPA ir momentiniai mokėjimo pavedimai, elektroninės bankininkystės paslaugos, mokėjimo paslaugų mobili aplikacija.

RATO kredito unija nuolat diegia skaitmeninius sprendimus, kurie leidžia ne tik optimizuoti vidinius organizacijos veiklos procesus ir rizikos valdymą, bet ir siūlo naudingas naujas paslaugas klientams. RATO kredito unija yra pirmoji kredito unija Lietuvoje klientams pasiūlius momentinius pavedimus, mobiliąją aplikaciją ir pirmoji kredito unija Lietuvoje, kurios vertybiniai popieriai įtraukti į Baltijos rinkos sąrašą.

RATO kredito unija išsikėlusi tvarumo strategijos tikslus siekia prisidėti prie tvarios, atsinaujinančios energetikos verslų plėtros Lietuvoje. Plačiau – https://www.rato.lt/tvarumas-verte-verslui-visuomenei-ir-aplinkai/

Strateginis RATO kredito unijos tikslas – tapti specializuotu banku. Daugiau apie RATO kredito uniją ir jos paslaugas: https://www.rato.lt/

Papildoma informacija

Jurgita Bliumin, Administracijos vadovo pavaduotoja, [email protected]

RATO kredito unija – viena didžiausių kredito unijų Lietuvoje – pasirašė bendradarbiavimo ir tarpininkavimo sutartį su „Goindex“, pensijų kaupimo bendrove, kuri valdo II ir III pakopos pensijų fondus. 

Nuo šiol RATO kredito unijos atestuoti darbuotojai turi galimybę klientams suteikti konsultacijas pensijų kaupimo klausimais ir patarti ko gali tikėtis pasirinkus kaupti savo ateičiai „Goindex“ valdomose II ir III pakopų pensijų fonduose.

Goindex“ – pirmoji Lietuvoje pensijų fondų valdymo įmonė, kuri savo veikloje visą dėmesį telkia tik į pensijų fondų veiklą ir siūlo pasyviai valdomus ir  tik iš indeksinių fondų sudarytus II ir III pakopų pensijų fondus su kiek mažesniais mokesčiais nei dauguma kitų Lietuvoje veikiančių pensijų fondų.

Sėkmingai startavę ir sparčiai savo klientų ratą auginantys analogiškų pensijų kaupimo bendrovių pavyzdžiai Latvijoje ir Estijoje įkvėpė įmonę taip pat pasiūlyti šią patikimą ilgalaikio investavimo strategiją ir Lietuvoje.

Ateitimi besirūpinantiems klientams – nauja paslauga

„Pensijų reforma Lietuvoje nuolat kinta, tad norint ją suprasti reikia turėti ne tik laiko domėtis investavimo būdais ir naujienomis rinkoje, bet ir būti itin kompetentingais finansiniais klausimais,“ – pastebi RATO kredito unijos Administracijos vadovas Vladislav Jančis. 

RATO kredito unija klientams pataria taupyti ateičiai įvairiais finansiniais instrumentais ir turėti platų ir diversifikuotą santaupų krepšelį.

„Bendradarbiavimas su „Goindex“ mums leis dar labiau padėti mūsų klientams priimti individualius finansinius sprendimus“, – įsitikinęs Vladislav Jančis.

„Nuoširdžiai džiaugiamės, bendradarbiavimo pradžia su RATO kredito unija, ir tikime, kad šį partnerystė dar labiau sustiprins pasitikėjimą „Goindex“ pensijų fondais, o klientai, kurie pasirinks tęsti kaupimą su „Goindex“, taip pat turės galimybę kaupti savo ateities pensijai su mažesniais mokesčiais ir tikėtina geresne ilgalaike grąža,“ – sako Jonas Iržikevičius „Goindex“ vadovas ir Valdybos pirmininkas.  

RATO kredito unija savo klientams teikia ne tik klasikines bankines paslaugas, bet ir nuolat ieško naujų bendradarbiavimo būdų su kitais finansų rinkos dalyviais siekiant pasiūlyti naudingų paslaugų savo klientams. 

2023 m. I k. pabaigoje RATO kredito unijos aktyvai sudarė 73,8 mln. EUR, paskolų portfelis – 52 mln. EUR, o indėliai – 60 mln. EUR.

2023 m. birželio pabaigos duomenimis, „Goindex“ pensijų kaupimo bendrovėje valdomuose pensijų fonduose jau kaupia virš 2.500 klientų, o pensijų fondų valdomas turtas viršija 13,6 mln. EUR.

Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą ir „Goindex” rasite čia.

Per 27-erius pasikeitė valiuta, žmonių finansiniai ir vartojimo įpročiai, įmonės pavadinimas, bet mūsų vertybės – lankstumas, profesionalumas ir pagarba – išliko tos pačios!
27-asis RATO kredito unijos gimtadienis mums tarytum atspirties taškas su tvirtu įsitikinimu, kad VISKAS TIK PRASIDEDA.
Kalbant apie atspirties taškus… paprašėme kolegų prisiminti, ką jie veikė 1996 m., kai buvo įkurta RATO kredito unija.
Štai jų atsakymai :
 • Viena kolegė nuo debesies svajojo, kad netrukus susitiks jos mama su tėčiu ir jie svajos turėti šaunią dukrą;
 • Dalis kolegų atlikinėjo kolektyvinę praktiką vaikų darželyje, kur degustavo smėlį arba bandė išsikovoti teisę į 0,5 etato darbą darželyje;
 • Dar keli kolegos lankė pradinę mokyklą ir kolekcionavo kramtomosios gumos “TURBO” popieriukus;
 • Keli bendradarbiai jau kūrė lietuviškos bankininkystės praktiką;
 • Dvi vienuoliktokės (be abejo, pirmūnės) buvo įsitikinusios, kad geri pažymiai palengvina gyvenimą;
 • Vienas kolega baiginėjo mokyklą ir jautėsi jaunas bei perspektyvus;
 • Buvo ir tokių, kurie jau krimto bankininkystės mokslus arba studijavo drabužių modeliavimą;
 • Viena kolegė laukėsi pirmagimio, o kitos dvi – tekėjo;
 • Buvo ir formuojančių teismų praktiką ginčuose su mokesčių mokėtojais;
 • O RATO kredito unijos vadovas triukšmingai minėjo paskutinius studentavimo metus Varšuvoje!

RATO kredito unijoje supaprastinamas ir palengvinamas juridinių asmenų narystės procesas. Tai padės verslo klientams gauti aktualias finansines paslaugas verslui – paprasčiau.
Nauja Kredito unijų įstatymo nuostata palengvino juridinių asmenų tapimo nariais procesą RATO kredito unijoje.

Nuo šiol juridinių asmenų naudos gavėjai neprivalės tapti kredito unijos nariais, o pakaks juridiniams asmenims atitikti keliamus narystės kriterijus, tačiau ir toliau naudos gavėjai turės būti tinkamai identifikuojami, remiantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiomis įstatymų nuostatomis. Minėtas įstatymo nuostatos pakeitimas palengvina juridinių asmenų narystės procesą operatyviau jiems gauti aktualias finansines paslaugas.

Daugiau nei puse paskolų – verslo paskolos

RATO kredito unijos paslaugomis juridiniai asmenys naudojasi gana aktyviai – daugiau nei pusę paskolų portfelio sudaro paskolos suteiktos verslui.

Paskolos verslui gali būti suteiktos pasinaudojant UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) arba UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) garantijomis.

RATO kredito unija finansuoja įvairių verslų plėtrą –nekilnojamojo turto vystymo projektus, naujų produktų įvedimą rinkoje, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo veikloje ir t.t.

Visas šias paslaugas galima gauti paprasčiau.

 

Juridiniai asmenys gali lengvai tapti nariais nuotoliu būdu.

RATO KREDITO UNIJOS paslaugos verslui:

Kasdieninės paslaugos

Paskolos investicijoms ir verslo plėtrai

Paskolos apyvartinių lėšų papildymui

Išsamesnė informacija tel. +370 5 210 4383 arba el. paštu: [email protected]
Unijos adresas: J. Jasinskio g. 14A, Vilnius.

Turiningo ir aktyvaus laisvalaikio poreikis – aktualus nepriklausomai nuo metų sezonų. Pramogų paslaugų poreikis auga ne tik didmiesčiuose, bet ir mažesniuose miestuose.

RATO kredito unijos klientė – UAB „Ekspovizija, matydama boulingo sporto barų poreikį regione, įkūrė naują sporto pramogų barą „Kišenė“, vos už  30 km nuo Vilniaus centro nutolusiuose Trakuose.

Visais metų laikais lankomame miestelyje įsikūrusiame sporto bare siūlomas platus įvairių pramogų ir žaidimų pasirinkimas: čia galima pažaisti boulingą, biliardą, žaidimų automatais. Centre planuojamos sporto varžybų bei kitų renginių TV transliacijos.

Taip pat čia rengiami įmonių vakarėliai, vaikų gimtadieniai. Artimiausiuose planuose – boulingo centras planuoja burti savo klubą, sporto komandą, organizuoti vaikų, jaunimo, senjorų, mėgėjų, įmonių lygas, turnyrus sportininkams ir mėgėjams, o taip pat vaikų sporto būrelį, vesti individualias boulingo treniruotes suaugusiems, prekiauti boulingo inventoriumi, specialia boulingo įranga.

Verslas – profesionalų rankose

Įmonei „Ekspovizija vadovauja boulingo sporto šakos profesionalė – Rūta Ryliškienė, kuri yra reikšmingus boulingo sporto apdovanojimus pasiekusi sportininkė, Lietuvos boulingo lygos vyr. komisarė, teisėja, įvairių boulingo turnyrų ir varžybų organizatorė.

Boulingo entuziastė siekia sukurti aukšto lygio boulingo sporto klubą, šiame boulingo klube taip pat plėtojamos idėjos vaikų neformalaus ugdymo, fizinio lavinimo pamokoms. Taip pat planuojama su greta esančiais privačiais senelių namais organizuoti laisvalaikį senjorams.

„Gauta RATO kredito unijos paskola padėjo mums įrengti patalpas, įsigyti boulingo takelių įrangą, kitą inventorių,“ – komentavo „Ekspovizijos vadovė Rūta Ryliškienė. Ji pridūrė, kad RATO kredito unijos darbuotojai geranoriškai patarė kreiptis dėl INVEGOS garantijos, o tai leido padidinti gaunamos paskolos sumą.

RATO kredito unijos Kreditų skyriaus vadovo pavaduotojas Andžejus Andžejevskis pabrėžė, kad INVEGOS teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą ir palengvina klientų priėjimą prie finansavimo šaltinių.

RATO KREDITO UNIJOS paslaugos verslui:

Kasdieninės paslaugos

Paskolos investicijoms ir verslo plėtrai

Paskolos apyvartinių lėšų papildymui

Išsamesnė informacija tel. +370 5 210 4383 arba el. paštu: [email protected]
Unijos adresas: J. Jasinskio g. 14A, Vilnius.

RATO kredito unijos išleistos obligacijos šiandien buvo įtrauktos į NASDAQ Baltijos „First North“ rinką. RATO kredito unija yra pirmoji kredito unija Lietuvoje, kurios vertybiniai popieriai įtraukti į Baltijos rinkos sąrašą.

Žengdama į kapitalo rinką, RATO kredito unija išplatino viešąją obligacijų emisiją, kurios dydis sudaro 1,35 mln. EUR. Obligacijos nominalioji vertė – 1 000 eurų, metinė palūkanų norma siekia 12 %. Obligacijų emisijos išpirkimo data – 2029 m. liepos 18 d.

„Nasdaq First North“ rinka yra pritaikyta padėti mažesnėms augančioms bendrovėms, norinčioms pritraukti kapitalo ir užsitikrinti akcinėms bendrovėms būdingą matomumą bei patikimumą. Investuotojams „First North“ suteikia galimybę investuoti į įmones, kurios yra ankstyvajame augimo etape.

„Šis RATO kredito unijos žingsnis užtikrina likvidumą investuotojams, veiksmingą emitento reikalavimų laikymosi stebėseną ir tarptautinius standartus atitinkančią prekybą.

Siekiame ne tik tapti dar skaidresni mūsų investuotojams, klientams bei partneriams, bet ir ateityje didinti skirtingų finansinių instrumentų išleidimo apimtį“, – įsitikinęs RATO kredito unijos valdybos pirmininkas Vytenis Mažiulis.

RATO kredito unijos vertybiniai popieriai bus prieinami tiek vietiniams, tiek tarptautiniams investuotojams, o tai didins obligacijų likvidumą. Buvimas biržoje yra itin svarbus didinant RATO kredito unijos viešumą ir skaidrumą. Tai įmonei ypač aktualu ilgalaikėje perspektyvoje, ruošiantis tapti specializuotu banku.

Stabili lyderė Lietuvos kredito unijų rinkoje

RATO kredito unija yra viena iš lyderiaujančių kredito unijų Lietuvoje. Per pastaruosius penkerius metus RATO kredito unija augo daugiau nei dvigubai: nuo 2017 m. iki 2022 m. unijos turtas padidėjo nuo 29 mln. EUR iki 73,8 mln. EUR, paskolų portfelis išaugo nuo 21 mln. EUR iki 52 mln. EUR, o indėliai – nuo 27 mln. EUR iki 60 mln. EUR.

RATO kredito unija savo klientams teikia klasikines bankines paslaugas: teikia paskolas, priima terminuotuosius indėlius, vykdo SEPA ir momentinius mokėjimo pavedimus, teikia elektroninės bankininkystės paslaugas.

RATO kredito unija nuolat diegia skaitmeninius sprendimus, kurie leidžia ne tik optimizuoti vidinius organizacijos veiklos procesus ir rizikos valdymo sistemas, bet ir pasiūlyti naujų naudingų paslaugų visiems klientams.